55 lat wałeckich wędkarzy

 

Dzisiaj trudno jest ustalić dokładną datę utworzenia Koła PZW „Wałcz Miasto”, bowiem wielu działaczy, którzy tworzyli początki zorganizowanego wędkarstwa w powojennym Wałczu, odeszło na „niebiańskie łowiska”. Wprawdzie ustne relacje wspominają o istniejącym po wojnie Towarzystwie Sportowo – Wędkarskim, które podlegać miało podobnym zrzeszeniom w Poznaniu lub Szczecinie, ale nie ma na to wiarygodnych dokumentów. Znacznie więcej dowodów istnienia koła wędkarskiego w Wałczu jest z początków 1951 roku i tę datę uznaje się jako wyjściową w historii działalności organizacji. Funkcję pierwszego prezesa sprawował przez wiele lat Eugeniusz Siwocha, a w gronie działaczy, byli także: Kazimierz Adrian, Edward Gacek, Mieczysław Załucki, Włodzimierz Hanyż.

Od pierwszych lat istnienia wałeccy wędkarze zaliczani byli do jednych z największych i najbardziej prężnie funkcjonujących organizacji w regionie, a ich działalność statutowa i sportowa, spotykała się z dużym uznaniem. W roku 1968, ówczesny prezes Marian Baśladyński zaproponował, aby w Wałczu wybudować „Dom Wędkarza”. Powołany został komitet organizacyjny, rozpoczęto także starania o przygotowanie budowy i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. 740 wędkarzy wykupiło na ten cel specjalnie wyemitowane „cegiełki” po 30 złotych każda, uzyskano kredyt w wysokości 150 000 złotych oraz wsparcie finansowe z Zarządu Głównego PZW. Wmurowanie aktu erekcyjnego odbyło się 18 sierpnia 1971 roku, a uroczyste otwarcie „Domu Wędkarza” nastąpiło 22 lipca 1972 roku. W owych czasach był to największy taki obiekt w całej północno – zachodniej Polsce, który do dzisiaj służy członkom Koła Wałcz – Miasto jako siedziba Zarządu Koła, a wielu amatorom wędkarstwa z całego kraju - służy jako atrakcyjny pod względem krajobrazowym i cenowym hotel o pojemności 20 miejsc noclegowych.    

                   

 

Kolejnym spektakularnym wydarzeniem było wstąpienie do grona członków PZW młodego ucznia – Cezarego Jeneralczyka, który rok później, odebrał legitymację z numerem 500 000.     

W roku 1976 wśród wędkarzy zrodził się pomysł organizowania ogólnopolskich zawodów w dyscyplinie muchowej – „Lipień Drawy”, których inicjatorem był jeden z prekursorów tego hobby w kraju – Lesław Czechowski. Bardzo lubiane przez wielu „muszkarzy” zawody odbywają się do dzisiaj; w październiku tego roku odbyła się ich 29 edycja. Kolejna propozycja, z jaką wystąpili wałeccy wędkarze, to popularne zawody „Szczupak Doliny Rurzycy” im. Pawła Piotrowskiego – w czerwcu roku 2005, rozegrano je już po raz 12. Warto dodać, że w obydwu rywalizacjach, uczestniczą rokrocznie stali „bywalcy” z: Gdańska, Gdyni, Szczecina, Gorzowa Wlkp, Łodzi, Poznania, Warszawy, a także Elbląga, Białegostoku, Krakowa i Wrocławia.

W ciągu minionego półwiecza, wałeckie Koło liczyło nawet nieco ponad dwa tysiące członków. Jednak od dobrych kilku lat ta wielkość oscyluje w granicach 1000. Tym niemniej nadal „Wałcz Miasto” jest nadal najliczniejszą organizacją Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile.

Aktualnie wałeccy amatorzy wędkowania gospodarują na 23 jeziorach (o łącznej powierzchni prawie 540 hektarów lustra wody) oraz na znacznych odcinkach dwóch rzek ; Dobrzycy i Piławie (kolejne 150 ha). Rokrocznie organizują ponad 20 różnych imprez i zawodów, w których uczestniczy w sumie około  500 osób, w tym co warte szczególnego podkreślenia ; liczni przedstawiciele działającego przy Kole już 18 rok Klubu Juniora. Aktywność Klubu Juniora i sukcesy jego członków to efekt pracy z młodzieżą członków Zarządu, a w szczególności wielkiego zaangażowania - „opiekunów” Klubu Juniora – Kolegów:

 Henryka Laszczkowskiego  i  Ryszarda Adamczewskiego.

 

 

 Nie mniej istotne są też cykliczne i konsekwentne działania, jakie członkowie Koła podejmują w zakresie gospodarki zarybieniowej, ochrony wód oraz ochrony środowiska.

Jednak największym „majątkiem” Koła PZW „Wałcz Miasto” są ludzie, jego członkowie. W regionie takie postacie, jak prezesujący już czwartą kadencję, Honorowy Członek PZW - Tadeusz Kaczorowski, będący jego zastępcą Henryk Laszczkowski czy też działający wędkarze: Waldemar Pająk, Piotr Leszczyk, Janusz Kniaź, Krzysztof i Michał Ustrzyccy, Jarosław Sienkiewicz, Ryszard Kręcigłowa, Mieczysław Woźniak, Ireneusz Obermajer, Franciszek Lewicki, Jan Witkowski czy Jerzy Michalik.   

 

 

Zarząd PZW Koło Wałcz - w latach 2001 -2004

 

Zawodnicy Koła od lat plasują się w ścisłej czołówce rankingów Grand Prix ON PZW w Pile.

W ciągu mijających właśnie 55 lat historii Koła PZW „Wałcz Miasto”, jego członkowie pozostawili trwały ślad w życiu społeczności lokalnej, nie tylko organizując sport i wędkarskie hobby, ale także propagując ochronę środowiska oraz edukację wśród młodzieży.

W uznaniu wieloletnich zasług, w roku 2004 Koło PZW „Wałcz Miasto” uhonorowane zostało najbardziej prestiżową w regionie nagrodą – „Złotą Koroną Wałcza”.