Zawody spławikowe juniorów o "Puchar Przewodniczącego RM ON PZW" odbyły się w dniu 19.06.2011 r. na jeziorze Raduń . Startowało 18 zawodników z terenu  Okręgu. Zdecydowane zwycięstwo odnieśli reprezentanci "Klubu Juniora Wałcz : Łukasz Jaroszewski i Damian Maciejny - piąte miejsce zajął Kamil Karczewski.

 

 

 

 

 

Łączna klasyfikacja po zawodach :

 

 

 

XI TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ I WĘDKARSKIEJ

                                                              Okręgu Nadnoteckiego  PZW

 

            W dniu 26.03.2011 r. Komisja ds. młodzieży Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile wspólnie z Dyrektorem Gimnazjum nr 4 w Pile zorganizowała kolejną - XI edycję Turnieju Wiedzy Ekologicznej i Wędkarskiej. W rywalizacji udział wzięło 99 uczniów z różnych miejscowości Okręgu Nadnoteckiego; w tym 61 uczniów szkół podstawowych oraz 38 gimnazjalistów.

            Komisję oceniającą stanowili koledzy: H. Laszczkowski,  A. Górny, J. Jeziorski,  A. Sadkowski, W. Turowski, B. Osiński.

Zawodników sklasyfikowano zarówno indywidualnie, jak i drużynowo (16 drużyn ze szkół podstawowych i 12 z gimnazjów).

 

Klasyfikacje indywidualne naszych członków przedstawiały się następująco:

 

- w kategorii do 13 lat:

8. Norbert NADROWSKI (Klub Juniora Wałcz)

15. Łukasz  CHORĘBAŁA (SP 1 Wałcz)

- w kategorii 14-16 lat

1. Damian MACIEJNY (Klub Juniora Wałcz)

5. Michał ADAMOWICZ  (Klub Juniora Wałcz)

6. Kamil KARCZEWSKI   (Klub Juniora Wałcz)

 

Klasyfikacje drużynowe przedstawiały się następująco:

 

- w kategorii do 13 lat

 

Drużyny Klubu Juniora nie było , a drużyna „Szkółki Wędkarskiej” przy Szkole Podstawowej nr 1 pod kierunkiem instruktora kol. Bartosza Pawlika zajęła 9 miejsce. 

 

- w kategorii 14-16 lat

 

1. Klub Juniora Wałcz w składzie: Michał ADAMOWICZ, Damian MACIEJNY, Kamil KARCZEWSKI,

            Pełną klasyfikację indywidulaną i drużynową w obu kategoriach wiekowych można znaleźć w załącznikach na stronie internetowej Okręgu Nadnoteckiego PZW.

            Nagrody Uczestnikom Turnieju wręczył Prezes Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW
w Pile - kol. Czesław Pachowicz.

 

                                               GRATULUJEMY!!!

 

 

początek Konkursu

 

 

zwycięscy indywidualni w grupie 14 - 16 lat

]

 

8 miejsce kol. Norberta Narodowskiego w grupie do 13 lat

 

Zapraszamy dzieci i młodzież

Wędkarze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Wałcz Miasto” proponują wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjów uczestnictwo w prowadzonym przez Koło „Klubie Juniora”.

 Oferujemy  dzieciom i młodzieży, nie tylko naukę, a w konsekwencji zdobycie Karty Wędkarskiej, ale także współudział w  imprezach, jakie rokrocznie organizowane są przez nas jak i przez pasjonatów wędkarstwa z sąsiednich powiatów północnej Wielkopolski i Zachodniopomorskiego. Warto  nadmienić, że jest to kilkanaście bardzo ciekawych i różnorodnych form  rywalizacji, z jaką mogą spotkać się młodzi adepci tego, ciekawego hobby – wędkarstwa. Wędkarze – obok całego szeregu działań, obejmujących ochronę i utrzymanie administrowanych przez siebie wód i zbiorników, promują także utrzymanie czystości wokół naszych jezior i rzek.

To nie tylko znana i ceniona przez władze wszystkich samorządów akcja „Sprzątania i Czystości Wód”, jaką od ponad 15 już lat prowadzą członkowie PZW, nie tylko zresztą naszego regionu. To także udział młodych ludzi w dorocznym konkursie, jaki organizuje Nadnotecki Okręg PZW w Pile – „Czyste Wody – Zdrowe Ryby”. Ta skądinąd bardzo lubiana przez najmłodszych sympatyków wędkarstwa naszego regionu akcja, stała się już pewnego rodzaju „wizytówką” ekologicznych poczynań wszystkich ludzi, dla których najważniejszym są rzeczywiście „Czyste Wody i Zdrowe Ryby” w rzekach i zbiornikach naszego regionu.

Ale dla chętnych, którzy – jako młodzicy i juniorzy, zechcą uczestniczyć także w innych działaniach Koła PZW „Wałcz Miasto”, czeka również kilkanaście imprez wędkarskich, w których mogą wziąć udział. Jest to rywalizacja, która obejmuje swoim zasięgiem kilkanaście gmin i powiatów dwóch województw Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego. Tutaj także, młodzi adepci wędkarstwa mają szansę na sprawdzenie nabytych przez siebie umiejętności w bezpośredniej rywalizacji „nad wodą”.

zgłoszenia w siedzibie PZW Wałcz-Miasto ul. Orla 4 lub na adres:              domwedkarza@wp.pl

                     

W dniu 31.05.2009 r. odbyły się na jeziorze Raduń - spławikowe zawody  dzieci do lat 14 z okazji Dnia Dziecka - w zawodach udział wzięło 31 dzieci z Mirosławca i Wałcza. Zwyciężył Rzeźnicki Adam (Mirosławiec) przed Jakubem Marciniakiem i Szymonem Nowakiem (Wałcz). Największą rybę złowił członek Klubu Juniora - Maciejny Damian.

 

MIEJSCE     I    II     III     IV     V     VI    VII    VIII     IX    X 
NAZWISKO IMIĘ RZEŹNICKI ADAM MARCINIAK JAKUB NOWAK SZYMON KRASZKIEWICZ DARIA LESZCZYK MACIEJ WASIŁOWSKI KRZYSZTOF KAZIUKAJTIS ANNA JĘDRZEJEWSKI BARTŁOMIEJ JAROSZEWSKI ŁUKASZ MACIEJNY DAMIAN
KOŁO  MIROSŁ. WAŁCZ WAŁCZ WAŁCZ WAŁCZ MIROSŁ. WAŁCZ MIROSŁ. WAŁCZ WAŁCZ

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  Z MŁODZIEŻĄ

ORAZ „KLUBU JUNIORA” ZA ROK 2008.

 

Działalnością z młodzieżą w naszym Kole zajmowali się koledzy:

Adamczewski Ryszard – Laszczkowski Henryk.

Oprócz w/wym. uprawnienia instruktorskie posiada kol. Marcin Szypura . Do „Klubu Juniora” w ubiegłym roku uczęszczało 8 osób, jedni z większą częstotliwością inni od czasu do czasu .

       Jak co roku braliśmy udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Okręgu i Komisję Młodzieżową.

 w  VI Okręgowym Turnieju Wiedzy Wędkarskiej i Ekologicznej w kategorii do lat 13 - startował Maciejny Damian zajmując 8 miejsce na  26 startujących.

W  kategorii 14-16 lat drużyna w składzie: Łukasz Dyszkant, Kamil Starczewski, Łukasz Jaroszewski  zajęła 9 miejsce  na 14 drużyn (43 zawodników). Indywidualnie Łukasz Jaroszewski  - 20 miejsce.

 Coroczne zawody organizowane przez Zespół Szkół w Szydłowie pod nazwą

X Zawody Wędkarskie Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów Regionu Nadnoteckiego odbyły sie w dniach 05-06.06.2008 roku w Próchnówku na stanicy.

     W kategorii gimnazjów startowała drużyna w składzie Łukasz Jaroszewski , Bartosz ADAMCZEWSKI  zajmując 1 miejsce drużynowo ,  Bartosz ADAMCZEWSKI indywidualnie zajął 1 miejsce natomiast Łukasz Jaroszewski  4 miejsce.

Kategorię Szkół Podstawowych reprezentowała drużyna w składzie:   Damian Maciejny,Michał Adamowicz   zajeli drużynowo 1 miejsce , indywidualnie  Damian był 2 a  Michał 5.  

Członkowie Klubu startowali w zawodach organizowanych zarówno przez

 Koło jak i przez Okręg Nadnotecki.

 1.Spiningowe Mistrzostwa Koła startowało 4 kadetów  zwyciężył  Bartek Adamczewski a drugi był Kamil Starczewski.

 2.Spławikowe Mistrzostwa Koła startowało    6 kadetów zwyciężył  Adamczewski Bartosz drugi był Jaroszewski Łukasz trzecie miejsce zajął Maciejny Damian.

3.Zawody z okazji "Dnia Dziecka" startowało 40 dzieci w tym 10 dziewczynek zwyciężył  Jakub Marciniak czwarty był Bartosz ADAMCZEWSKI,

4.Zawody "KLUBU JUNIORA" startowało 19 chłopców i 4 dziewczynki zwyciężył Dawid Marciniak drugi był Patryk Dereś,  

5.W zawodach spiningowych "DRAPIEŻNIK RADUNIA-2007" startowało

6 juniorów i kadetów najlepszy z Wałcza  Bartosz ADAMCZEWSKI 17 w punktacji ogólnej a trzeci wśród juniorów, Dawid Marciniak był 22/4, Kamil Starczewski 24/5 uzyskali te wyniki wśród 64 startujących.

6.w zawodach „SZCZUPAK DOLINY RURZYCY” startowało 5 juniorów i kadetów najlepsi byli  Bartosz ADAMCZEWSKI-17,Łukasz Kostrzewski-21, Dawid Marciniak-22 na 79 startujących.

7.Zawody "Puchar Lata" startowało 9 kadetów zwyciężył  Bartek Adamczewski, drugi był  Łukasz Kostrzewski a trzeci Dawid Marciniak.

8.W zawodach spławikowych towarzyskich startowało11kadetów

9.Zawody Spiningowe Towarzyskie z brzegu startowało 4 kadetów  najlepszy był  Łukasz Kostrzewski-7, Kamil Starczewski-10, Bartek Adamczewski-12.

10.Zawody spiningowe z łodzi  4 kadetów najlepszy był Bartek Adamczewski-5,   Łukasz Kostrzewski-6.

 

ZAWODY OKRĘGOWE

1.Mistrzostwa Okręgu Kadetów zostały rozegrane  na Zalewie Koszyce                 najlepszym z naszych zawodników był  Bartosz Adamczewski  zajął on 6 miejsce. Pozostali zawodnicy zajęli miejsca 8,9,14,15,19.

2.W zawodach o PUCHAR WAŁCZ zwyciężył Damian Maciejny  

3.Zawody o Puchar  Piły  Damian Maciejny był 7 .

4.Zawody o Puchar Złotej Kaczki   sektor juniorów  Bartosz ADAMCZEWSKI

     zajął  2 miejsce

 W klasyfikacji „Grand Prix” okręgu Bartosz ADAMCZEWSKI jest 6; Damian Maciejny jest  8 zawodnikiem

   Przedstawiciele  Klubu Juniora startowali w zawodach spiningowych Grand Prix okręgowych  klasyfikowano ich łącznie z seniorami

 

Jak z tego wynika w każdych zawodach pojawia się grupka kadetów i juniorów zaznaczając wydatnie swoją obecność. Staramy się, aby w miarę posiadanych środków i zaangażowaniu sponsorów - każde dziecko startujące w festynach lub otwartych zawodach otrzymało skromny upominek związany z uprawianiem wędkarstwa .

W podsumowaniu wyników współzawodnictwa szkółek wędkarskich za rok 2008:

nasza szkółka wędkarska Klubu Juniora Koła Wałcz - Miasto zajęła 2 miejsce w Nadnoteckim Okręgu PZW, uzyskując dyplom, puchar i dotację na działalność młodzieżową w wysokości 400 złotych.

Pragnę podziękować  współpracownikowi opiekującemu  się Klubem Juniora Koledze  Ryszardowi ADAMCZEWSKIEMU  za zaangażowanie i duży wkład

pracy w działalność młodzieżową.

Dziękuję również wszystkim członkom Klubu Juniora za dzielną postawę sportową, za osiąganie wysokich lokat w rozgrywanych zawodach, za poświęcony czas na wędkarskie hobby.

Chcę nadmienić, że bez zaangażowania rodziców i opiekunów będziemy się borykali z coraz mniejszą ilością młodzieży w naszym Kole i być może w niedalekiej przyszłości nie będziemy w stanie wystawić reprezentacji młodzieży na żadne zawody.

Apeluję do rodziców i dziadków aby zachęcali swoje pociechy i wnuki do przyjemnego spędzenia czasu nad wodą i wstępowania do Klubu Juniora.

 

                                                                  Opiekun Klubu Juniora 

                                                                  Henryk Laszczkowski

 

Zawody  "Klubu Juniora" odbyły się w dniu 22.06.2008 r. na jeziorze Raduń

startowało 23 zawodników. Zwyciężył Marciniak Dawid przed Patrykiem Deresiem, Maciejnym Damianem i Łukaszem Jaroszewskim

 

 

Mistrzostwa Okręgu Kadetów

 

 odbyły się w dniu 08.06.2008 r. -  Bartosz ADAMCZEWSKI zajął   6 miejsce, STARCZEWSKI KAMIL zajął 8 miejsce, Maciejny Damian zajął 9 miejsce.

 

 

 

reprezentacja Klubu Juniora Koła PZW - Wałcz z opiekunami

 

XII Zawody Wędkarskie Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów Regionu Nadnoteckiego "PRÓCHNÓWKO 2008" 

 

odbyły się   w dniach 05.06-06.06.2008 - startowały 2 drużyny  -  w kategorii Szkoły Podstawowe:  Maciejny Damian zajął ind. 2 miejsce, Adamowicz Michał zajął ind. 5 miejsce a drużynowo zajęli miejsce 1. W kategorii Gimnazja:    Bartosz ADAMCZEWSKI zajął   1 miejsce , Łukasz JAROSZEWSKI zajął 4 miejsce a drużyna zajęła  1 miejsce.

 

OTWARTE TOWARZYSKIE ZAWODY SPŁAWIKOWE Z OKAZJI "DNIA DZIECKA"

- odbyły się w dniu 01. czerwca 2008 r. na jeziorze Raduń - startowało 40 uczestników z Mirosławca i Wałcza w tym 11 dziewczynek!!! . Komisja sędziowska: Jerzy Niedźwiecki - sędzia główny  Henryk Laszczkowski - sekretarz , Ryszard Adamczewski. Sędziowie wagowi.: Jerzy Michalik , Jerzy Lasoń

MIEJSCE     I    II     III     IV      V     VI    VII    VIII     IX    X
NAZWISKO IMIĘ MARCINIAK JAKUB RZEŹNICKI ADAM WASIŁOWSKI KRZYSZTOF ADAMCZEWSKI BARTOSZ JAROSZEWSKI ŁUKASZ GROCHOWSKI MATEUSZ MILCZARSKI BARTOSZ SMOLEŃ ŁUKASZ DEREŚ PATRYK BAZYLIŃSKI ROBERT
KOŁO WAŁCZ MIASTO MIROSŁAW. MIROSŁAW. WAŁCZ MIASTO WAŁCZ MIASTO WAŁCZ WAŁCZ WAŁCZ WAŁCZ  WAŁCZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcy w komplecie

 

 

Najmłodsza uczestniczka zawodów Wiktoria Parda

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  Z MŁODZIEŻĄ

ORAZ „KLUBU JUNIORA” ZA ROK 2007.

 

Działalnościa z młodzieżą w naszym kole zajmowali się koledzy:

LASZCZKOWSKI Henryk

ADAMCZEWSKI Ryszard;

 

Do „Klubu Juniora” w ubiegłym roku uczęszczało 12 osób jedni z większą częstotliwością inni od czasu do czasu .

Jak co roku braliśmy udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Okręgu i Komisję Młodzieżową.

  1.  - VI Okręgowy Turniej Wiedzy Wędkarskiej i Ekologicznej : w kategorii do lat 13 drużyna w składzie:  Joanna BABSKA, Łukasz JAROSZEWSKI,

Michał ADAMOWICZ zajęła piąte miejsce (2,18,31) na  13 drużyn (48 zawodników) a indywidualnie  Joanna Babska zajeła 2 miejsce ,dodatkowo startował indywidualnie Łukasz Dyszkant zajął on 17 miejsce.

W  kategorii 14-16 lat drużyna w składzie: Iwona Kamińska, Magda JACKOWIAK, Bartosz ADAMCZEWSKI  zajęła czwarte miejsce  na 14 drużyn (43 zawodników). Indywidualnie  Bartosz ADAMCZEWSKI  11 miejsce.

 2.  - Coroczne zawody organizowane przez Zespół Szkół w Szydłowie pod nazwą X Zawody Wędkarskie Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów Regionu Nadnoteckiego odbyły sie w dniach 14-15.06.2007 roku w Próchnówku na stanicy:

     w kategorii gimnazjów startowała drużyna w składzie  Bartosz Milczarski , Bartosz ADAMCZEWSKI  zajmując 1 miejsce,a Bartosz ADAMCZEWSKI indywidualnie zajął 1 miejsce.

     kategorię Szkół Podstawowych reprezentowała drużyna w składzie:   Łukasz JAROSZEWSKI z partnerem z Piły  zajeli drużynowo 3 miejsce, a indywidualnie  Łukasz   JAROSZEWSKI  był   czwarty.

Członkowie Klubu startowali w zawodach organizowanych zarówno przez  Koło jak i przez Okręg Nadnotecki.

1.  Spiningowe Mistrzostwa Koła startowało  6  kadetów  zwyciężył  Bartosz ADAMCZEWSKI

2.  Spławikowe Mistrzostwa Koła startowało    4 kadetów zwyciężył  Bartosz ADAMCZEWSKI,drugi był Milczarski Bartosz

3.  Zawody z okazji "Dnia Dziecka" startowało 37 dzieci w tym 2 dziewczynki zwyciężył  STARCZEWSKI Kamil drugi był Bartosz ADAMCZEWSKI,

4.  Zawody "KLUBU JUNIORA" startowało 14 zawodników zwyciężył Bartosz ADAMCZEWSKI , 6-Dawid Marciniak,  

5.  W zawodach spiningowych "DRAPIEŻNIK RADUNIA-2007" startowało 4 juniorów i kadetów zwyciężył  Marciniak Dawid  drugi był Bartosz ADAMCZEWSKI

6.  W zawodach „SZCZUPAK DOLINY RURZYCY” startowało 6 juniorów i kadetów najlepsi byli Bartosz ADAMCZEWSKI i Marciniak Dawid

7.  Zawody "Puchar Lata" -  startowało 12 kadetów zwyciężył Bartosz ADAMCZEWSKI, drugi był  Marciniak Dawid

8.  W zawodach spławikowych towarzyskich startowało 8 kadetów zwyciężył Bartosz ADAMCZEWSKI, 3-  Łukasz KOSTRZEWSKI

9.  Zawody Spiningowe Towarzyskie z brzegu startowało 3 kadetów  zwyciężył Bartosz  ADAMCZEWSKI 

10.Zawody spiningowe z łodzi najlepszy z kadetów był  Dawid MARCINIAK 

ZAWODY OKRĘGOWE

1.Mistrzostwa Okręgu Kadetów zostały rozegrane w Chodzieży na jeziorze Strzeleckim najlepszym z naszych zawodników był

 Dawid MARCINIAK  -  2 miejsce .

2.W zawodach o PUCHAR WAŁCZ  Dawid MARCINIAK zajął 2 miejsce a pozostali uplasowali się na miejscach od 5 do 11

3.Zawody o puchar CAT-fish zwyciężył Bartosz ADAMCZEWSKI drugim był Dawid MARCINIAK

W dotychczasowych zmaganiach sportowych nigdy Klub nie miał tak wysoko uplasowanych swoich kadetów  w klasyfikacji „Grand Prix” okręgu

Dawid MARCINIAK zwyciężył w tej  klasyfikacji a  Bartosz ADAMCZEWSKI

jest 3 zawodnikiem

   Przedstawiciele  Klubu Juniora startowali w zawdach spiningowych Grand Prix okręgowych  klasyfikowano ich łącznie z seniorami

 

Jak z tego wynika w każdych zawodach pojawia się grupka kadetów i juniorów zaznaczając wydatnie swoją obecność. Staramy się aby w miarę posiadanych środków i zaangażowaniu sponsorów każde dziecko startujące w festynach lub otwartych zawodach otrzymało skromny upominek związany z uprawianiem wędkarstwa .

W podsumowaniu wyników współzawodnictwa szkółek wędkarskich za rok 2007

nasza szkółka Klubu Juniora Koła Wałcz-miasto zajęła 2 miejsce w Nadnoteckim Okręgu PZW, uzyskując dyplom,  puchar i dotację na działalność młodzieżową w wysokości 400 złotych.

Pragnę podziękować  współpracownikowi opiekującemu  sie Klubem Juniora Koledze  Ryszardowi ADAMCZEWSKIEMU  za zaangażowanie i duży wkład pracy w działalność młodzieżową.

Dziękuję również wszystkim członkom Klubu Juniora za dzielną postawę sportową, za osiąganie wysokich lokat w rozgrywanych zawodach, za poświęcony czas na wędkardkie hobby.

Apeluję do rodziców i dziadków aby zachęcali swoje pociechy i wnuki do przyjemnego spędzenia czasu nad wodą i wstępowania do Klubu Juniora.

 

                                                                  Opiekun Klubu Juniora

 

                                                                        Henryk LASZCZKOWSKI