L/P  NAZWISKO-IMIĘ  DATA                                                      RYBY          DRAPIEŻNE

DORSZ

SZCZUPAK

  BELONA

        SUM         OKOŃ      WĘGORZ
   długość waga    długość waga  długość  waga  długość   waga  długość    waga   długość      waga
1                            
2                            
3