W dniu 11.05.br. przeprowadzono zarybianie 1200 sztukami węgorza "monte" jezior:  Raduń - Zamkowe - Chmiel D.
Chmiel M. i Klubowe - razem 15 kg

 

 

 

 

Raduń - Klubowe - Głębokie - zarybione -  140 kg po tarliskowym szczupakiem

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZARYBIENIA  2010 rok.

 

 

Jezioro, rzeka

 

Data

 

Nr prot.

Szczupak

Sandacz

Troć/

Łosoś

Węgorz

Pstrąg potok

Lipień

Karp

Lin

Karaś

Płoć

Sielawa

wylęg

Kwota

Kg/szt

Kg/szt

Szt.

kg

Szt.

Szt.

kg

kg

kg

kg

Szt.

Raduń D.

31.03.2010

1.01.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000

515

12.11.2010

9/w/2010

 

 

 

 

 

 

35

35

 

 

 

793,1

19.05.2010

37/2010

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1651,28

13.10.2010

78/2010

140

 

 

 

 

 

90

130

70

 

 

6344,8

30.10.2010

128/2010

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2450

Zamkowe

 

12.11.2010

8/w/2010

 

 

 

 

 

 

40

30

 

 

 

782,8

19.05.2010

36/2010

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1651,28

13.10.2010

80/2010

90

 

 

 

 

 

50

70

50

 

 

3841,9

30.10.2010

129/2010

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Ostrowiec D. Klubowe

7.04.2010

1/w/2010

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741,6

24.05.2010

5/w/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

463,5

19.05.2010

35/2010

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

412,82

5.11.2010

143/2010

40

 

 

 

 

 

20

40

 

 

 

1606,8

Łabędzkie

24.05.2010

38/2010

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

530,77

7.04.2010

4/w/2010

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813,7

10.11.2010

7/w/2010

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690,06

12.11.2010

10/w/2010

 

 

 

 

 

 

6,5

29

 

 

 

425,39

5.11.2010

145/2010

25

 

 

 

 

 

20

35

 

 

 

1205,1

Raduń Mały

24.05.2010

6/w/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

530,45

13.10.2010

79/2010

10

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

421,9

Głębokie

7.04.2010

3/w/2010

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,7

5.11.2010

144/2010

15

 

 

 

 

 

20

35

 

 

 

978.5

12.11.2010

164/2010

 

 

 

 

 

 

20

30

 

 

 

576,8

Karasiowe

12.11.2010

167/2010

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

453,2

Ostrowiec Płytki,

5.11.2010

147/2010

10

 

 

 

 

 

15

20

 

 

 

628,3

Ostrowieckie Małe

7.04.2010

2/w/2010

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

5.11.2010

146/2010

10

 

 

 

 

 

15

20

 

 

 

628,3

Cegielnia

12.11.2010

166/2010

 

 

 

 

 

 

20

30

 

 

 

576.80

Golce

13.10.2010

81/2010

5

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

252,35

Lubno Małe

12.10.2010

168/2010

 

 

 

 

 

 

20

10

 

 

 

329,6

Jeziorko

12.11.2010

165/2010

 

 

 

 

 

 

20

30

 

 

 

576,8

Piława

15.04.2010

13/2010

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

1908

10.05.2010

24/2010

 

 

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,23

23.09.2010

54/2010

 

 

 

 

4000

3000

 

 

 

 

 

6148

Dobrzyca

23.09.2010

55/2010

 

 

 

 

3000

2000

 

 

 

 

 

4346

15.04.2010

14/2010

 

 

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

1272

RAZEM

576

100

10000+

8000

21

7000

5000

411,5

584

130

193

100000

47701,83

·                                                                     1/w -zarybienie na sumę 5745,30 zł ze środków Koła-

 

W dniu 23.09.2010 r. przeprowadzono zarybianie rzek Dobrzyca i Piława,                                narybkiem 7000 szt. pstrąga i 5000 szt. lipienia.

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 04.04.2010 r. przeprowadzono zarybianie szczupakiem jezior:                                          Ostrowiec Mały, Klubowe, Głębokie, Łabędzkie

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZARYBIENIA za 2009 rok.

 

jezioro

rzeka

data

numer

prot.

szczupak okoń sandacz amur węgorz pstrąg lipień karp lin karaś leszcz sielawa kwota
kg/szt kg. kg/szt kg. kg. szt. szt. kg. kg kg. kg. szt.
 

Raduń

 

20.04. 2/w/2009 25000                       249,77
13.05. 44/2009     15000   4               742,30
29.05. 106/2009     110                   179,70
22.10. 117/2009                         2798,40
23.10. 117/2009 45             80 80       2832,50
04.12 117/2009   100                     501,00
Zamkowe 20.04 1/w/2009 25000                       249,77
29.05 45/2009     15000                   179,70
22.10 107/2009     70                   1780,80
23.10 118/2009 35             100         1926,10
12.11 12/w/2009   50                     299,98
04.12 14/w/2009   100                     501,00
20.11 168                     200   przerzut
Chmiel Duży 02.04 3/2009                       100000 412,00
13.05 30/2009         1               185,60
23.10 120/2009 15             20 20       793,10
Ostrowiec Duży - Klubowe 26.10 5/w/2009               40 40 30     1060,90
13.05 31/2009         1               185,60
23.10 119/2009 25             40 40       1472,90
04.12 17/w/2009   85                     425,85
20.11 171                     100   przerzut
Łabędzkie 20.04 3/w/2009 15000                       149,87
26.10 7/w/2009               40 40 30     1060,90
02.04 2/2009                       150000 618,00
13.05 32/2009         2               371,15
29.10 140/2009 60                       1359,60
18.11 11/w/2009 50                       1150,10
04.12 15/w/2009   50                     250,50
Chmiel Mały 02.04 3/2009                       50000 206,00
23.10 121/2009 10             10 10       453,20
Głębokie 26.10 6/w/2009               40 30 10     834,30
29.10 138/2009 20                       453,20
04.12 16/w/2009   50                     250,50
20.11 169                     100   przerzut
Ostrowieckie Płytkie 20.04 4/w/2009 10000                       99,91
26.10 8/w/2009               30 40 10     854,90
Ostrowieckie Małe 26.10 9/w/2009               30 30 10     731,30
Cegielnia 26.10 10/w/2009               20 20 10     504,70
Golce 29.10 137/2009   50                     1133,00
20.11 170                     100   przerzut
Jeziorko 29.10                           2226,00
Piława 09.09             3000             2226,00
13.10               3000           3180,00
Dobrzyca 09.09             4000             2968,00
13.10               2000           2120,00

RAZEM

75 000

330

 

435

30 000

180

 

  8 7000 5000 400 400 100 500 200000 38202,68

·        1/w -zarybienie na sumę  9172,63 zł  ze środków Koła-

 

·       Łącznie zarybiono na sumę 9172,63 zł +29030,05=38202,68 zł    

 

W dniu 13.05. 2009 r. zarybiono jeziora : Zamkowe - Raduń - Łabędzkie - Głębokie  - węgorzem w ilości ok. 1000 szt.

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZARYBIENIA za 2008 rok.

 

jezioro

rzeka

data

numer

prot.

szczupak okoń sandacz amur węgorz pstrąg lipień karp lin karaś płoć sielawa kwota
kg. szt/kg. kg. kg. kg. szt. szt. kg. kg kg. kg. szt.
 

Raduń

 

12. 03. 4/08                       100000 429,45
08. 04. 1/w/08 166                       1538,00
15. 05 32/08         5               700,60
14.10 69/08     70                   1780,80
23.10 92/08 90               170       4140,60
31. 10. 3/w/08 61                       1422,52
06. 11. 7/w/08   50                     265,00
Zamkowe 14. 03. 7/08     70                   1533,00
15. 05. 39/08         5               700,60
14. 10. 68/08     80                   2035,20
23. 10. 91/08 50             100         2163,00
23. 10. 103/08     30                    763,20
29. 10. 2/w/08     50                   1272,00
06. 11. 8/w/08   60                     318,00
07. 11. 9/w/08 60                       1399,20
Ostrowiec Duży 23. 10. 101/08 10             30 15       721,00
Łabędzkie 12. 03. 2/08                       100000 429,45
23. 10. 95/08 15               20       587,10
Chmiel Mały 23. 10. 99/08 5             10 20       467,50
05. 11. 5/w/08               20 20       453,20
Głębokie 23.10. 94/08 10                       226,60
OstrowiecM.  Karasiowe, Ostrowiec Plytki, Żabie 23. 10 102/08                   150     772,50
Golce 23. 10. 98/08 15               20       587,10
05. 11. 4/w/08               38 30       762,20
Raduń Mały 23. 10. 93/08 10               30       597,40
05. 11. 6/w/08               50 50       1133,00
Długie 23. 10. 100/08                   50     257,50
Lubno Małe - Jeziorko 23. 10. 97/08                   60     309,00
Jeleń Sołtyskie 23. 10. 96/08                   150     772,50
Piława 26. 09. 50/08           4000 3000           6296,40
Dobrzyca 26. 09. 51/08           3000 2000           4430,80

RAZEM

801 110 300   10 7000 5000 248 375 410 150 200000 39264,64

·        1/w -zarybienie na sumę 8483,12  ze środków Koła-

 

·       Łącznie zarybiono na sumę 8563,94 zł. 30700,70 zł.  = 39264,64 zł.

 

W dniu 05.11. 08 r. zarybiono jeziora Golce - Raduń Mały - Chmiel duży 108 kg karpia i 100 kg lina, a w dniu 06.11.08 r. jezioro Zamkowe i Raduń 110 kg okonia i 60 kg  szczupaka  .

 

 

 

 

 

 

W dniu 26 09.08 r. zarybiono rzeki: Piławę i Dobrzycę 7000 tys. szt. narybku pstrąga potokowego i 5000 szt. narybku lipienia.

 

 

 

 

 

W dniu 14.03.08 r. zarybiono jezioro Zamkowe 70 kg sandacza

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZARYBIENIA za 2007 rok.

 

jezioro

rzeka

data

numer

prot.

szczupak okoń sandacz amur węgorz pstrąg lipień karp lin karaś płoć sielawa kwota
kg. szt/kg. kg. kg. kg. szt. szt. kg. kg kg. kg. szt.
 

Raduń

 

09. 03. 3                       150000 416,67
28. 06. 1/w   4000/5                     210
24. 08 6/w   17000/10                     147
19. 10 65               200 200 200     5253
25. 10 11/w 43                       903
31. 10. 98     80                   1839,3
20. 11. 136                     90   278,10
Zamkowe 11. 06. 29         10               1462
28. 06. 2/w   4000/5                     210
24. 08. 7/w   17000/10                     147
25. 10. 12/w 33                       693
31. 10. 97     60                   1380
20. 11. 137                     60   185,4
Ostrowiec Duży 28. 06. 3/w   2000/2,5                     105
16. 11. 135 90                       1854
20. 11. 15/w               100 15       112,4
Łabędzkie 09. 03. 2                       150000 416,67
11. 06. 30         10               1462
28. 06. 4/w   2000/2,5                     105
16. 11. 133 90                       1854
20. 11. 13/w               86 12       945,54
Ostrowiec Mały 28. 06. 5/w   2000/2,5                     105
20. 11. 16/w               25 5       293,55
Golce 05. 09. 9/w   3400/20                     294
19. 10. 63               50 50 50     1313,25
Głębokie 05. 09. 10/w   2550/15                     220,5
19. 10. 34               50 50 50     1313,25
16. 11. 164 30                       618
20. 11. 14/w               60 12       925,02
Cegielnia 05. 09. 8/w   2550/15                     220,5
Piława 14. 03. 5           4000             2721,6
01. 11. 138             3000           3150
Dobrzyca 14. 03. 6           3000             2041,2
01. 11. 139             2000           2100

RAZEM

286 87,5 140   20 7000 5000 571 344 300 150 300000 36074,45

 

·        1/w -zarybienie na sumę  ze środków Koła -  6416,01 zł. + 29658,44 = 36074,45

 

 

W dniu 20.11.2007 r. odbyło się zarybianie rzek Dobrzycy i Piławy  lipieniem odchowanym ok. 10-12 cm - w ilości 5000 szt.

 

Zarybianie przeprowadzono w obecności  Pana Janusza Starościaka - przedstawiciela Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

        

 

                                

 

 

 

 

 

W dniu 20.11.2007 r. odbyło się zarybianie jezior podległych Kołu Wałcz -Miasto : karpiem - linem - płocią

 

jezioro

karp lin płoć
ŁABĘDZKIE 86 kg 12 kg  
GŁĘBOKIE 60 kg 12 kg  
KLUBOWE 100 kg 15 kg  
OSTROWIECKIE MAŁE 25 kg 5 kg  
ZAMKOWE    

70 kg

RADUŃ    

80 kg

 

 

 

 

 

W dniu 16.11.2007 przeprowadzono zarybianie jezior Klubowego - Łabędzkiego - Głębokiego 210 kg szczupaka

 

   jezioro

waga

ŁABĘDZKIE 90 kg
GŁĘBOKIE 90 kg
KLUBOWE 30 kg

 

 

 

 

W dniu 31.10.2007 r. przeprowadzono zarybianie  jezior Raduń - Zamkowe 140 kg sandacza

 

 

 

 

 

 

W dniu 18.10.2007 r. przeprowadzono zarybianie  jezior podległych Kołu Wałcz -Miasto

 

JEZIORO

LIN KARP KARAŚ
GŁĘBOKIE 50 kg 50 kg 50 kg
GOLCE 50 kg 50 kg 50 kg
RADUŃ 200 kg 200 kg 200 kg

 

 

W dniu 24.08.2007 r. przeprowadzono zarybianie  jezior podległych Kołu Wałcz -Miasto  narybkiem okonia - 20 kg - 3500 szt. ( 176szt./kg ). Zarybieniem objęto  jeziora:   Raduń - Zamkowe. Okonie; pochodzą z Ośrodka  Hodowli Ryb  w Pleceminie, opatrzone świadectwem zdrowia lekarsko - weterynaryjnym przebyły transport w doskonałej kondycji, co rokuje wyjątkowo pomyślnie na efekty zarabiania.

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 28.06.2007 r. odbyło się zarybianie  jezior podległych Kołu Wałcz -Miasto  narybkiem okonia - 17,5 kg - 14000 szt. ( 800szt./kg ).

Po raz kolejny  - nikt z pośród 800 członków Koła, mimo apelu, nie wziął udziału w akcji. Zarybieniem objęto  jeziora:   Raduń - Zamkowe - Klubowe - Ostrowieckie Małe - Łabędzkie.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

W dniu 11.06.2007 r. odbyło się zarybianie jezior podległych Kołu Wałcz -Miasto węgorzem handlowym 30 kg. -                  ok 1500 szt. Akcję przeprowadzono w obecności Pana Janusza Starościaka - przedstawiciela Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 

 

 

                                                                              jezioro Zamkowe

 

 

 

                                                                            jezioro Łabędzkie

 

W dniu 09.03.2007 r. przeprowadzono zarybianie  wylęgiem ok. 300 000 szt. sielawy -  jezior:    Raduń - Chmiel - Łabędzkie.   Zarząd Koła przypomina Kolegom ( niezorientowanym), że zarybianie sielawą jest jednym z obowiązków Koła wynikających z pozwolenia wodno-prawnego na wędkarskie użytkowanie (dzierżawienie) przez Koło Wałcz - Miasto powyższych jezior. W zarybianiu udział wzięli i protokoły podpisali koledzy: Tadeusz Kaczorowski - Franciszek Lewicki - Wojciech Hartel. Ikra pochodząca z jeziora Płotki została poddana wylęgowi w  Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Pleceminie . Do przeprowadzenia akcji użyto prywatny samochód, a całość trasy włącznie z odbiorem wylęgu wyniosła

ponad 100 km   - ze względu na porę roku i warunki terenowe  dojazd do Łabędzkiego i Chmiela miał charakter szczególnie uciążliwy. Informujemy kolegów,  że akcja trwała od godz. 8:30 do 12:30 a koszt dojazdu w całości pokrył Kolega Tadeusz Kaczorowski. Zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach zarybieniowych. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w siedzibie Zarządu.

 

 

 

 

         Franio Lewicki podpiera wór prawym - tym zdrowszym kolanem - bo lewe właśnie ogarnęła jakaś " buba"

 

 

 

przydały się  ichtiologiczne kwalifikacje Frania - z czułością akuszerki  powolutku rozprowadzał klujący się w oczach wyląg

 

 

 

nie pomogły nawoływania o pośpiech - pozostali uczestnicy usłyszeli wykład o poprawnościach zasiedlania akwenu wylęgiem

 

 

 

tak wygląda rzeczywistość  w XXI wieku nad brzegami Chmiela po sezonie i u progu sezonu

- do kogo apelować ?- turystów czy kolegów wędkarzy - a może do jednych i drugich.!

 

 

 

ZESTAWIENIE ZARYBIENIA  2006 rok.

 

jezioro

rzeka

data

numer

protok.

szczupak okoń sandacz amur węgorz pstrąg lipień lin karp płoć leszcz karaś kwota
kg. kg. kg. kg. kg. szt. szt. kg kg. kg. kg. kg.
Łabędzkie 13.05. 27         5               847,05
20.10. 91                       70      80       1637,70
Raduń

Duży

13.05. 25         5               847,05
15.11. 140 170   50                   5058,90
30.06. 1/k   24000                     1199,00
13.11. 6/k     87                   2000,57
Piława 30.08. 40           4000             2730,00
12.10. 57             2500           2467,50
Dobrzyca 30.08. 41           3000             2047,50
12.10. 58             2500           2467,50
Zamkowe 13.05. 24         5               847,05
20.10. 87               150 161       3346,47
26.10. 2/k 77                       1540,06
27.10. 98     130                   2989,35
06.12. przerzut                     500    
Ostrowiec Mały 28.08 36                       50 257,50
20.10 88               50 50       1081,50
07.11. 5/k 7                 100     390,06
Klubowe 13.05. 26         5               847,05
28.08 37                       150 772,00
20.10 90               70 80       1606,80
Ostrowiec Płytki 28.08. 38                       50  257,50
20.10 89               50 50       1081,50
07.11 4/k 6                 100     370,06
Cegielnia 07.11 5/k        7                 83     347,28
      267 24000 267 - 20 7. 000 5. 000 400 411 283 500 400 31190,42

5847,03

37037,39

 

 

* 1/k -zarybienie na sumę  ze środków Koła

 

 

M I G A W K A

 

z akcji zarybiania w dniu 20.10.2006 r. ..: linem ( 400 kg ) i karpiem ( 412 kg ) - jezior : Zamkowego, Łabędzkiego, Ostrowieckiego Małego - Płytkiego i Klubowego, 

jeziora Zamkowego w dniu 26.10.2006 r. odchowanym szczupakiem  ( 77 kg ) -  w dniu 27.10.2006 r.-odchowanym sandaczem ( 130 kg )

 

 

 

 lin i karp wyśmienitej kondycji......... przy wadze tyle osób , że żaden  paszkwil o zarybianiu nie wytrzyma próby uczciwości...

 

 

 

zdjęcia dedykowane członkom Koła ....podatnym na brednie i pomówienia:   członkowie zarządu - z braku kogokolwiek chętnego..  po raz kolejny poświęcają swój czas i nie tylko... narażając się na  na prymitywne konstatacje...podważające ich uczciwość....... u góry Zamkowe i Ostrowieckie Małe

 

   

 

                                                              Ostrowiecki Płytkie   i Klubowe

 

 

 

                                                      Łabędzkie dostało najwięcej - cieszcie się KŁUSOWNICY!!!

 

 

 

                             przy przejmowanie szczupaka...  procedury komisyjnego odbioru zachowane do przesady  ...

 

 

 

                                                                                                      podobnie z sandaczem

 

 

 

oczywiście.....najwięcej  o zarybianiu będą wiedzieć Ci....którzy nigdy nie poświęcili w swym wędkarskim życiorysie ...

 

   

 

                                    ..ani minuty społecznie dla siebie   i swojego wędkarskiego środowiska !!!

 

 

 

M I G A W K A

 

z akcji zarybiania w dniu 30.08.2006 r. rzek Piławy i Dobrzycy narybkiem pstrąga potokowego.                                                                                                                 

 

 

 

słabo widoczne na zdjęciu tarlaki  w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Pleceminie

 

 

 

       7000 sztuk pstrążka potokowego ok.  7 cm - w doskonałej kondycji z lokalnego materiału matecznego

 

 

 

rozmieszczono partiami w kilku miejscach wzdłuż Piławy i Dobrzycy, w obecności Pana Janusza Starościaka - przedstawiciela Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

M I G A W K A

 

z akcji zarybiania w dniu 30.06.2006 r.  jeziora Raduń -  wylęgiem okonia w ilości 24 tysiące sztuk.

 

 

 

                     aż się wierzyć nie chce, że Koło Wałcz - Miasto liczy 840 członków

 

 

 

                            tu wygrywano  zawody "Drapieżnik Radunia" - tu  na pewno warto zasilić akwen

 

 

 

niewątpliwy "okaz zdrowia" - Prezes Tadeusz i niewątpliwy "osiłek" - Kapitan Sportowy Koła Waldek                    - relaksują się na łonie przyrody:)))))

     

 

 

ZARYBIANIE w  2 0 0 5   ROKU

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

jezioro

rzeka

data

numer

protok.

szczupak sum sandacz amur węgorz pstrąg lipień sielawa karp płoć leszcz karaś kwota
kg. kg. kg. kg. kg. szt. szt. szt. kg. kg. kg. kg.
Łabędzkie 25.03. 2                100. 000         412,00
06.04. 18 120                   70   2620,80
16.04. 49   50                     1155,00
11.05. 73         15               958,95
Raduń

Duży

25.03. 4                150. 000         618,00
16.04. 51   50                     1155,00
14.10. 159     60                   1449,60
26.10. 1/k 100                 150     2548,88
04.11. 3/k                 150       1390,50
Piława 01.04. 5           3500             2388,75
06.10. 124             3000           3087,00
Dobrzyca 01.04. 5           3500             2388,75
06.10. 124             3000           3087,00
Zamkowe 06.04. 17 130                   80   2852,32
16.04. 48   50                     1155,00
19.10. 164     50                   1207,50
Ostrowiec 16.04. 50   20                     462,00
Klubowe 11.05. 74         10               639,30
Karasiowe 22.04. 54       50                 472,50
Golce 22.10. 166                       80 412,00
Raduń Mały 26.10. 2/k                   140     418,95
Ostrowiec Płytki 22.04. 56       50                 472,50
04.11. 205                       50 257,50
Żabie 22.04. 57       50                 472,50
04.11. 210                       50 257,50
Głębokie 20.10. 167                       60 309,00
05.11. 211                       50 257,50
Cegielnia 20.10. 168                      

60

309,00

Jeleń 04.11. 204                       50 257,50
Jeziorko 04.11. 206                       50 257,50
Lubno M. 04.11. 207                       50 257,50
      250/100 170 110 150 25 7. 000 5. 000 250. 000 150 290 150 500 28.342,37

4.358,33

                                                              * - narybek zakupiony ze środków finansowych Koła