KONKURS

 

kącik najmłodszego wędkarza. 

 

 

 

 

 

 

 


Zarząd Koła PZW Wałcz-Miasto informuje:

Zarząd Koła PZW Wałcz-Miasto, Okręg Nadnotecki  PZW w Pile, organizują

38 ZAWODY MUCHOWE "LIPIEŃ DRAWY-2015".

Zawody odbędą się dnia 18.10.2015r. na rzece Drawa koło leśniczówki "DĘBINA"

Zgłoszenia chętnych do udziału w zawodach kierować na adres:

 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

KOŁO WAŁCZ-MIASTO

ul. ORLA 3

78600 WAŁCZ

domwedkarza@wp.pl

lub telefonicznie  0672584629 do dnia 15.10.2015 r.

Koszt udziału w zawodach wynosi 50 zł od osoby, który należy wpłacać na  konto:

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI  

 KOŁO WĘDKARSKIE PZW w WAŁCZU

BANK POCZTOWY S.A.O/PIŁA    

  31 1320 1351 2213 0615 2000 0021

lub po uzgodnieniu telefonicznym w biurze zawodów.

WSTĘPNY  HARMONOGRAM  ZAWODÓW :

godz.08.00 - zbiórka

godz.08.00-09.00 - sprawy organizacyjne i dojście do stanowisk,

godz.09.00-14.00 - zawody,

godz.14.30 - powrót

godz.14.30-15.00 - sprawy organizacyjne, posiłek i ogłoszenie wyników.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie minutowym zawodów, dopuszcza się brodzenie.

Ryby łowione w zawodach: lipień.

                                                              

 

 

KOMUNIKAT

                W ramach Turniej 3 Miast w dniu 19 września 2015r.

odbędzie się „TURNIEJ WIELKIEGO RAKA '' , ORGANIZATOR : Miasto IŃSKO  oraz Gospodarstwo Rybackie w IŃSKU . Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Urząd Gminy i Miasta w godz 7.00-15.00, ul.Bohaterów Warszawy 38 , 78-110 Ińsko , e-mail  mkupczynski@insko.pl

  OPŁATA ZA ZAWODY do dnia 5 września 2015r . 60 zł na konto 11150023251223200027940000 po tym terminie opłata 80 zł

REGULAMIN

SPINNINGOWEGO TURNIEJU TRZECH MIAST

I.                    Postanowienia ogólne.

To już siódma edycja „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”, którego gospodarzami są Wałcz, Czaplinek i Ińsko. Każda z imprez wchodzących w cykl turnieju stanowi osobne przedsięwzięcie, a w trakcie ich rozgrywania będą obowiązywać  zasady łowienia i punktacji zgodne z załącznikami i komunikatami które  będą publikowane przez  organizatorów poszczególnych  imprez . Zdobywane w poszczególnych zawodach punkty, po podsumowaniu wyłonią zwycięzcę całego cyklu, który otrzyma tytuł „Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego” wraz z przynależną buławą oraz nagrodą główną. Swe rządy Wielki Mistrz będzie sprawował przez rok, aż do rozstrzygnięcia kolejnego turnieju. W tym czasie otwarte dla niego będą łamy patrona turnieju „Wiadomości Wędkarskich”.

II.                  Organizatorzy:

- Gmina Czaplinek,

- Koło PZW w Czaplinku,

- Gmina  Wałcz

-Koło PZW w Wałczu

-Gmina Ińsko

III.                Patronat medialny całego cyklu .

Wiadomości Wędkarskie

IV.                Miejsca  i terminy poszczególnych  zawodów:

13.czerwca  Wałcz   „Drapieżnik Radunia ''

01.sierpnia   Czaplinek  „ Festiwal  Wędkarski ”

19.września  Ińsko  „ Turniej Wielkiego Raka

        V .Postanowienia ogólne:

1.        Każde z  zawodów, wchodzących w cykl zawodów pod wspólną nazwą „Spinningowy Turniej         Trzech Miast”,   stanowi osobne przedsięwzięcie, jednak zdobywane w nich punkty po podsumowaniu          wyłonią zwycięzców całego cyklu oraz zdobywcę nagrody głównej. Nad całością   „Spinningowego        Turnieju Trzech Miast” patronat medialny obejmuje Redakcja „Wiadomości  Wędkarskie”.

2.       Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Po podliczeniu  wyników zawodów każdy z zawodników otrzymuje 1 punkt za zdobyte miejsce według zasady – I miejsce = 1 punkt, X miejsce = 10 punktów. Zawodnik, który nie złowił ryby w czasie zawodów otrzymuje tyle punktów, ilu zawodników zostało sklasyfikowanych w danych zawodach, plus 1 punkt. Taką samą liczbę punktów otrzymuje zawodnik, który nie stawił się na jedną z tur zawodów (bez względu na przyczynę), a chciałby uczestniczyć w klasyfikacji ogólnej „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”.

3.       Suma punktów zdobytych w klasyfikacji indywidualnej stanowi podstawę do wyłonienia zwycięzcy. W sytuacji, gdyby suma punktów pokrywała się w przypadku dwóch lub więcej zawodników, o pierwszeństwie zadecyduje większa ryba złowiona  w ostatnich zawodach (o większym wymiarze).

4.       Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest ustalony terminarz zawodów w . Wałczu 13 czerwca , Czaplinku 1 sierpnia , Ińsku 19 września

                  VI. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania:

1.       W zawodach z cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską. Zapis dotyczy jezior PZW ( zawody w Wałczu)

2.       Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów. Zapis  ten nie  dotyczy zawodów w Wałczu ( łowienie z brzegu )

3.       Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

4.       Zaleca się stosowanie haczyków (kotwiczek) bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak i siatkę do przetrzymywania żywych ryb.

5.       Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: szczupak, sandacz, okoń i sum.

6.       Czas trwania zawodów wynosi  5 godzin (powinien być jednakowy we wszystkich zawodach organizowanych w cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast”).

7.        Obowiązują następujące sygnały:

    - pierwszy sygnał - oznacza rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego

      czasu na  dopłynięcie na wybrane miejsce;

   - drugi sygnał - oznacza zakończenie  zawodów.  

8.       Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów (pomiędzy łodziami). Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona. Oraz  25 metrów dla zawodów z brzegu.

9.       Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi). Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy. Podczas zawodów dopuszcza się stosowanie echosondy.

10.   Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”, w związku z tym nie obowiązują limity ilościowe oraz premia punktowa za złowienie kompletu przed zakończeniem tury. Nie  dotyczy zawodów w Wałczu .

11.   Zawodnik jest zobowiązany do przechowywania ryb w siatce do chwili okazania sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem zawodnika i sędziego kontrolnego. Nie dotyczy zawodów w Wałczu.

12.   Organizatorzy zawodów powinni zapewnić odpowiednią liczbę sędziów w stosunku do liczby wędkarzy. W czasie odprawy należy podać sposób komunikowania się zawodników z sędziami, np. w postaci wystawianych ponad łódkę flag sygnalizacyjnych.  

13.   Do obliczania punktów przyjmuje się zasadę zaokrąglania wymiaru ryby do pełnych centymetrów w górę powyżej minimalnych wymiarów określonych przez organizatora. Zawody w Wałczu  1 gram = 1 pkt .

14.   Za złowione ryby, zgodnie z zapisem w karcie startowej przyznaje się punkty według zasady:

- sum - 700 pkt. + za każdy rozpoczęty centymetr 70 pkt.;

- szczupak i sandacz – 500 pkt. + za każdy rozpoczęty centymetr  50 pkt.;

- okoń – 100 pkt. + za każdy rozpoczęty centymetr  10 pkt.;

Zawody w Wałczu  ( decyduję waga ogólna złowionych ryb  wymiarowych ).

  Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby

 

- organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczonych do klasyfikacji:

               - szczupak           – 50 cm

               - sandacz             – 50 cm

               - sum                    – 70 cm

               - okoń                  – 20 cm

15. W przypadku zawinionego przez sędziego uwolnienia ryby przed dokonaniem pomiaru, komisja sędziowska przyjmuje następujący tryb postępowania: Ryba zostaje zaliczona. Przydziela się jej długość odpowiadającą średniej arytmetycznej długości ryb tego gatunku złowionych przez zawodnika. Jeżeli zawodnik nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się średnią długość ryby tego gatunku obliczoną z wyników pozostałych zawodników. Jeżeli nikt nie złowił innej ryby danego gatunku, zawodnikowi przydziela się długość ryby tego gatunku którą określił organizator jako minimalną w tych zawodach.

16.   W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

17.   Łodzie mogą być wyposażone w silniki o mocy do 10 KM ; (organizator ustala możliwość używania silników spalinowych lub elektrycznych). Zapis  nie  dotyczy  zawodów w Wałczu.

V.                  Zgłoszenia i opłata

 

                    19 WRZEŚNIA 2015 r.Ińsko „TURNIEJ WIELKIEGO RAKA '' , ORGANIZATOR : Miasto IŃSKO  oraz Gospodarstwo Rybackie w IŃSKU . Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Urząd Gminy i Miasta w godz 7.00-15.00, ul.Bohaterów Warszawy 38 , 78-110 Ińsko , e-mail  mkupczynski@insko.pl

  OPŁATA ZA ZAWODY do dnia 5 września 2015r . 60 zł na konto 11150023251223200027940000 po tym terminie opłata 80 zł

 

Zwycięzcy i  zdobywcy tytułu „Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego” zwolnieni są z opłat startowych.

 

VI.                Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

2. Nie zdanie karty startowej komisji sędziowskiej w określonym czasie.

3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling".

4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej.

5. Łowienie w innym niż wyznaczonym na odprawie sektorze.

6. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

7. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego).

8. Używanie osęki do „lądowania" ryb.

 

VII.              Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa lub koło).

NAGRODY:

SPRZĘT WĘDKARSKI , ROWERY TURYSTYCZNE , SILNIKI ELEKTRYCZNE  DO  ŁODZI , PUCHARY   itp.

 

                                                  

ZARZĄD KOŁA ZAWIADAMIA, ŻE SPRZEDAŻ  ZNAKÓW OPŁAT

WĘDKARSKICH   NA ROK
2015

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE   W SKLEPACH:

 

SKLEP WĘDKARSKO ZOOLOGICZNY "RACZEK"

UL. TYSIĄCLECIA 10

SKLEP ROWEROWO-WĘDKARSKI "JART-POL"

UL. TYSIĄCLECIA 9-15

 

ORAZ

W   DOMU  WĘDKARZA (wejście od strony jeziora)