Regulamin Rodzinnego Trójboju Rekreacyjno – Wędkarskiego  

w ramach Festiwalu Dwóch Jezior

w Wałczu

 

1.    Organizator: Urząd Miasta Wałcz, Koło PZW Wałcz Miasto.

 

2.       Termin i miejsce: 08.07.2018r. godz. 800 – 1200, Jezioro Raduń ( zbiórka godz.745 przy byłej Mleczarni).

 

3.    Cel: Popularyzacja wędkarstwa oraz zabawy nad wodą wśród dzieci i dorosłych.

 

4.    Sposób przeprowadzenia zawodów: zawody rozegrane zostaną w trzech dyscyplinach

a). sportowy połów ryb,

b). strzelanie z wiatrówki,

c). rzut do celu.

            Łowienie ryb zgodnie z przepisami Polskiego Związku Wędkarskiego.

5.    Udział w zawodach:

 

Drużyny 3 – osobowe w różnych konfiguracjach np:

a)      dziadek + syn +dziecko 7-12 lat,

b)       mama + tata + dziecko 7-12 lat,

c)        tata lub mama + dwoje dzieci w tym jedno 7-12 lat itp.

W drużynie 1 osoba musi posiadać kartę wędkarską.

 

6.    Punktacja:

a)    łowienie ryb: 1 gram – 1 punkt,

b)      strzelanie: po pięć strzałów - każdy członek drużyny, suma punktów,

c)       rzuty: po 5 rzutów – każdy członek drużyny, suma punktów.

O zwycięstwie i zajęciu miejsca decyduje łączna suma zdobytych punktów.

7.    Nagrody: 3 pierwsze drużyny Puchar + nagrody rzeczowe, pozostałe miejsca nagrody rzeczowe – wręczone po zawodach w czasie 45 minut.

8.       Zapisy: do 06.07.2018 r. w PZW Wałcz ul. Orla w godzinach od 1000  do 1300 oraz Sklep Rowerowo – Wędkarski ul. 1000 Lecia w Wałczu.

9.    Sędziowanie: sędziów zabezpieczy Koło PZW Wałcz Miasto, którzy na odprawie przed rozpoczęciem zawodów omówią szczegóły dotyczące poszczególnych dyscyplin.

10.  Kwestie sporne rozstrzygać będzie komisja sędziowska w uzgodnieniu z organizatorem.

                                                                     Zarząd Koła PZW

                                                                     Wałcz Miasto


 

 

                                  

           

.