Zarybienia jezior Głębokie, Klubowe i Łabędzkie - 02.11.2019

łącznie 500kg narybku lina i karpia!

 

 

 

 

 

 

********************************

Zestawienie zarybień Koła Wałcz - Miasto za 2018r.

 

 

 

 

***************************************************************************************

Początek jesiennych zarybień rzek Piława i Dobrzyca 

 

 

W dniu 12.09.18 członkowie koła w składzie F. Lewicki , J. Michalik , H. Stasiak oraz Prezes T. Kaczorowski wpuścili do rzek Piława I Dobrzyca  narybek Lipienia w ilości 2000 szt.

 

****************************************************

 

Pierwsze zarybienia w tym roku - 2018

 

W dniu 11.04.18 Koło Wałcz - Miasto  zarybiło 100 kg tarlaków szczupaka  J. Raduń Duży .Zarybienia   dokonali koledzy Franciszek Lewicki  . A . Kowalski oraz Prezes Koła T . Kaczorowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************************************

 

 

Kolejne zarybienia jeziora Raduń Duży w dn.01.12.2017 narybkiem Sandacza- 100kg

 

 

 

 

*********************************************************************

 

W dniu 13.10.2017 członkowie zarządu naszego koła dokonali zarybienia jezior - Raduń i Tupadły

J.Raduń - 150kg szczupaka

Jez. Tupadły -30kg karasia,10kg karpia,10kg lina,10kg szczupaka

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************************

Zarybienie jeziora Raduń Duży - 19,10,2017

 

 

Zarybienie 140 kg karpia oraz 90 kg lina

 

 

 

 

 

********************************************************************************************

 

Zarybienia koła Wałcz Miasto w roku 2016

 

W dniu 22.11.2016  koło Wałcz - Miasto dokonało zarybień  jezior : Łabędzkie , Ostrowiec ,Głębokie  oraz Klubowe

narybkiem karpia, lina, karasia, szczupaka i okonia  o łącznej wadze 460 kg

 

 

**********************************************************************************************************************************************

 

 

 

W dniu  06 .09.2016 nasze koło dokonało zarybienia lipieniem rzek Piława i Dobrzyca  w ilości 3000 szt.

 

 

 

Zarybienia koła Wałcz-Miasto za rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

ZARYBIENIE  KOŁA  PZW  ZA  ROK  2013

 

 

Lp

 

Jezioro

Rzeka

 

Data

 

Nr

Prot.

 

Szczu-

pak

 

 

Okoń

 

Wę-

gorz

 

Pstrąg

 

Lipień

 

Lin

 

Karaś

 

Siela-

wa

 

Karp

KWOTA

ZARYB.

PZW

KWOTA

ZARYB.

ON.PZW

 

 

RAZEM

ZARYB.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

1

 

 

 

RADUŃ

21.11.13

16.04.13

12.06.1322.10.13

1/W/13

1/13

43/13

91/13

91/13

91/13

91/13

 

 

 

 

 

 

140

180

 

 

6

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

70

 

100000

 

 

 

90

1440,00

 

525,00

1795,50

1039,50

1774,50

441,00

3381,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1440,00

8956,50

10.396,50

 

 

2

KLUBOWE

      OSTRO-

WIECKIE  DUŻE

12.06.13

20.06.13

30.10.13

  45/13

56/13

115/13

115/13

115/13

115/13

 

 

 

 

 

30

 

1

3

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

299,25

897,97

346,50

409,50

189,20

738,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2880,50

2880,50

 

 

3

 

ŁABĘDZKIE

12.06.13

21.11.13

 

46/13

172/13

172/13

172/13

 

 

 

30

 

2

 

 

 

 

60

 

 

 

70

 

598,50

808,50

819,00

738,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2964,30

2964,30

 

 

 

4

 

GŁĘBOKIE

20.06.13

 

30.10.13

 

56/13

118/13

118/13

118/13

118/13

 

 

 

 

20

 

3

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

30

 

 

30

 

 

897,75

346,50

409,50

189,00

492,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2334,95

2334,95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

5

 

 

DŁUGIE

20.06.13

30.10.13

 57/13

117/13

117/13

117/13

117/13

 

 

 

 

10

 

2

 

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

20

 

598,50

231,00

273,00

126,00

246,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1924,60

1924,60

 

6

RADUŃ

MAŁY

 

22.10.13

90/13

90/13

90/13

 

 

10

 

 

 

 

10

 

10

 

 

 

136,50

63,00

241,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441,00

441,00

 

7

 

CEGIELNIA

21.11.13

173/13

173/13

173/13

 

 

10

 

 

 

 

 

20

 

 

   30

 

346,50

273,00

246,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

865,60

865,60

 

RAZEM                                                                                                                                                                              21.807,45

 

 

8

DOBRZYCA

 

21.10.13

63/13

63/13

 

 

 

3000

 

2000

 

 

 

 

 

2247,00

2140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.387,00

 

 

9

PIŁAWA

02.10.13

62/13

62/13

 

 

 

4000

 

3000

 

 

 

 

 

2996,00

3210,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6206,00

10.593,00

 

RAZEM                                                                                                                                                                                                       32.400,45

 

 

ZARYBIENIE  KOŁA  PZW  ZA  ROK  2012

 

Lp

 

Jezioro

Rzeka

 

Data

 

Nr

Prot.

 

Szczupak

 

 

Okoń

 

San

dacz

 

Wę-

gorz

 

Pstrąg

 

Lipień

 

Lin

 

Karaś

 

Siela-

wa

 

Karp

KWOTA

ZARYB.

PZW

KWOTA

ZARYB.

ON.PZW

 

 

RAZEM

ZARYB.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

1

 

 

 

 

RADUŃ

09.11.12

27.10.12

19.03.12

21.03.12

15.05.12

20.10.12

 

 

 

03.11.12

6/W/12

111/12

1/12

3/12

18/12

88/12

88/12

88/12

88/12

127/12

 

40

 

 

 

 

 

 

100

70

 

 

80

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

100000

 

 

 

 

 

90

560,00,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560,00,-

 

966,00,-

2940,00,-

525,00,-

1078,00,-

1039,50,-

1774,50,-

441,00,-

2415,00,-

2572,50,-

13.751,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.311,50

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

ZAMKOWE

09.11.12

19.03.12

15.05.12

20.10.12

20.10.12

20.10.12

20.10.12

27.10.12

03.11.12

5/W/12

2/12

19/12

89/12

89/12

89/12

89/12

112/12

128/12

 

 

 

 

 

 

 

50

40

40

 

30

 

 

 

 

 

 

30

 

 

5

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

320,00,-

 

 

 

 

 

 

 

320,00,-

 

1102,50,-

1078,00,-

577,50,-

955,50,-

313,00,-

1207,50,-

966,00,-

1102,50,,-

7302,50,-

 

 

 

 

 

 

 

 

7622,50,-

 

 

 

 

3

 

KLUBOWE

      /

OSTRO-

WIECKIE  DUŻE

27.10.12

15.03.12

12.10.12

05.11.12

05.11.12

07.11.12

27.10.12

27.10.12

27.10.12

 

115/12

20/12

1/W/12

3/W/12

3/W/12

7/W/12

115/12

115/12

115/12

 

20

 

50

 

 

 

 

85

 

 

 

10

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

70

 

30

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

1207,50,-

350,00,-

595,00,-

808,50,-

 

 

 

2961,00,-

483,00,-

215,60,-

 

 

 

 

346,50,-

409,50,-

189,00,-

1643,60,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4604,60,-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

4

RADUŃ

MAŁY

 

20.10.12

20.10.12

20.10.12

90/12

90/12

90/12

10

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

 

 

 

241.50,-

63,00,-

136,50,-

441,00,-

 

 

 

441,00,-

 

 

 

5

 

 

ŁABĘDZ-

KIE

26.10.12

05.11.12

05.11.12

26.11.12

26.11.12

26.11.12

30.11.12

30.11.12

2/W/12

4/W/12

4/W/12

161/12

161/12

161/12

187/12

187/12

65

 

 

130

 

 

 

25

 

 

 

85

 

5

 

 

 

 

 

 

120

 

20

 

 

 

 

 

 

 

60

1569,75,-

175,00,-

595,00,-

 

 

 

 

 

2339,75,-

 

 

 

3139,50,-

1638,00,-

693,00,-

278,20,-

615,25.-

6363,95,-

 

 

 

 

 

 

 

 

8703,70,-

 

 

6

 

 

GŁĘBOKIE

27.10.12

27.10.12

27.10.12

27.10.12

30.11.12

30.11.12

114/12

114/12

114/12

114/12

185/12

185/12

 

 

 

10

 

120

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

20

 

20

 

231,00,-

273,00,-

126,00,-

241,50,-

695,50,-

2953,20.-

4520,20,-

 

 

 

 

 

 

4520,20,-

 

 

7

OSTRO-WIEC

PŁYTKI

27.10.12

27.12.12

27.10.12

27.10.12

113/12

113/12

113/12

113/12

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

 10

 

115,50,-

136,50,-

63,00.-

241,50,-

556,50,-

 

 

 

 

556,50,-

 

 

8

OSTRO-

WIEC

MAŁY

 

07.11.12

 

 

8/W/12

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

346,50,-

346,50,-

 

 

 

346,50,-

 

 

9

 

CEGIELNIA

16.11.12

16.11.12

16.11.12

162/12

162/12

162/12

 

 

40

 

 

 

 

 

 

40

 

 

20

 

231,00,-

546,00,-

966,00,-

1743,00,-

 

 

 

1743,00,-

 

10

 

JEZIORKO

 

16.11.12

16.11.12

16.11.12

163/12

163/12

163/12

 

 

30

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

231,00,-

546,00,-

724,50,-

1501,50,-

 

 

 

1501,50,-

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

11

 

GOLCE

 

20.10.12

20.10.12

91/12

91/12

5

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

120,75,-

136,50,-

257,25,-

 

 

257,25,-

 

12

LUBNO

MAŁE

30.11.12

30.11.12

186/12

186/12

 

25

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

278,20,-

615,25,-

893,45,-

 

 

893,45,-

 

 

 

13

 

PIŁAWA

05.09.12

05.09.12

 

 

04.10.12

 

60/12

60/12

 

 

 

 

 

4000

2000

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB

 

 

 

 

PRZYJA

 

 

 

 

CIÓŁ

 

 

 

 

POŁĄCZON

2140,00,-2996,00,-

5136,00,-

 

EGO

 

 

 

5136,00,-

 

1005,80,-

 

14

 

DOBRZYCA

05.09.12

15.09.12

61/12

61/12

 

 

 

 

3000

 

3000

 

 

 

 

 

2247,00,-

3210,00,-

5457,00,-

 

 

5457,00,-

 

RAZEM

 

 

6527,25,-

 

49567,45,-

 

56094,70,-

 

 

 

W ramach wiosennego zarybienia do rzek Dobrzyca i Piława zostało wpuszczone 7000 sztuk narybku pstrąga i 5000 sztuk lipienia. Narybek pochodził z Ośrodka Hodowlanego w Pleceminie. W zarybieniu brała udział Komisja Zarybieniowa Koła Wałcz-miasto w obecności przedstawiciela ON PZW A. Moździerskiego i przedstawiciela RZGW Poznań pana J. Starościaka .

 

 

 

W dniu 17.03.12 r. odbyło się zarybianie jezior podległych PZW - kroczkiem sandacza w ilości  110 kg. Ryby pochodziły z gospodarstwa rybackiego w Teresinie k/Trzcianki - w zarybianiu udział wzięli koledzy: Jerzy Michalik, Franek Lewicki i Tadeusz Kaczorowski