HERBY.jpg

 

 

 

REGULAMIN

SPINNINGOWEGO TURNIEJU TRZECH MIAST    2018

 

 

 

I. Postanowienia ogólne.

        

         To już dziesiąta edycja „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”, którego gospodarzami są  Wałcz ,Czaplinek i Ińsko. Każda z imprez wchodzących w cykl turnieju stanowi osobne przedsięwzięcie, a w trakcie ich rozgrywania będą obowiązywać zasady łowienia i punktacji zgodnie z załącznikami i komunikatami, które będą publikowane przez organizatorów poszczególnych imprez.

Zdobywane w poszczególnych zawodach punkty, po podsumowaniu wyłonią zwycięzcę całego cyklu, który otrzyma tytuł „ Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego” wraz z nagrodą główną, którą jest wyjazd studyjny do Brukseli wraz z osobą towarzyszącą, ufundowaną przez Profesora Bogusława Liberadzkiego          V-ce Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. W każdych zawodach zwycięzcy otrzymają puchary i nagrody: fundatorem nagrody za I miejsce jest V-ce Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Profesor Bogusław Liberadzki, pozostałe puchary i nagrody zabezpieczają organizatorzy zawodów.      

 

 

II. Organizatorzy:

 

          -Gmina Miejska Wałcz

         -Koło PZW Wałcz Miasto

         -Gmina Czaplinek

         -Koło PZW w Czaplinku

          -Gmina Ińsko

         -Ińskie Centrum Rybactwa

        

 

 

III. Patronat medialny całego cyklu:

 

         - Redakcja Wiadomości Wędkarskie

 

 

 

 

 

IV. Miejsce i terminy poszczególnych zawodów:

 

           - 3 czerwca  2018r. – Wałcz „Drapieżnik Radunia”

         - 21 lipca      2018r. – Czaplinek „Festiwal Wędkarski”                                                  - 8 września  2018r.- Ińsko „Turniej Wielkiego Raka”

        

 

Miejsca odbywania się zawodów określają komunikaty (regulaminy) stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

 

V. Postanowienia ogólne:

 

1. Każde z zawodów wchodzących w cykl zawodów pod wspólna nazwą „Spinningowy Turniej Trzech Miast” stanowi osobne przedsięwzięcie, jednak zdobywane w nich punkty po podsumowaniu wyłonią zwycięzców całego cyklu oraz zdobywcę nagrody głównej. Nad całością „Spinningowego Turnieju Trzech Miast” patronat medialny obejmuje Redakcja „Wiadomości Wędkarskich”

 

2. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Po podliczeniu wyników zawodów każdy z zawodników otrzymuje 1 punkt za zdobyte miejsce według zasady- I miejsce = 1 punkt, X miejsce = 10 punktów. Zawodnik, który nie złowił ryby w czasie zawodów otrzymuje średnią ilość punktów z trzech zawodów  plus 1 punkt. Taką samą liczbę punktów otrzymuje zawodnik, który nie stawił się na jedną z tur zawodów ( bez względu na przyczynę), a chciałby uczestniczyć w klasyfikacji ogólnej „ Spinningowego Turnieju Trzech Miast”.

 

3.Suma punktów zdobytych w klasyfikacji indywidualnej stanowi podstawę do wyłonienia zwycięzcy. W sytuacji , gdyby suma punktów pokrywała by się w przypadku dwóch lub więcej zawodników, o pierwszeństwie zadecyduje większa waga ryby złowionej w ostatnich zawodach.

 

4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu są komunikaty poszczególnych zawodów z Wałcza, Czaplinka i Ińska.

 

VI. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania:

 

1. W zawodach z cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

 

2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów oraz brodzenie w spodnio butach w Wałczu

 

3. Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Używane w zawodach wędki, przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R.  Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

 

4. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych : szczupak, sandacz, okoń i sum.

 

5. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin ( powinien być jednakowy we wszystkich zawodach organizowanych w cyklu „ Spinningowego Turnieju Trzech Miast”).

 

 

 

6. Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie na wybrane miejsce

- drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów

 

7. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów  pomiędzy łodziami  ( za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może zostać zmniejszona).

 

8. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych ( np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi) . Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy zgodnie z regulaminem.

 

9. Zawody rozgrywane są na martwej rybie.

 

10. Organizatorzy poszczególnych zawodów powinni zapewnić 5 sędziów + po jednym sędzim z miast partnerskich. W czasie odprawy należy podać sposób komunikowania się zawodników z sędziami np. numer telefonu sędziego.

 

11. Do obliczenia punktów przyjmuje się zasadę 1 gram – 1 punkt.

 

 

W zawodach decyduje waga ogólna złowionych ryb wymiarowych.

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

 

Organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczanych do klasyfikacji:

- szczupak – 50 cm

- sandacz – 50 cm

- sum – 70 cm

- okoń – 20 cm

 

12.W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 30 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem zawodów.

 

 

13. Łodzie mogą być wyposażone w silniki o mocy do 10 km ( organizator  ustala możliwość używania silników spalinowych lub elektrycznych).

 

VII. Zgłoszenia i opłaty zgodnie z komunikatami poszczególnych zawodów :

 

- 3 czerwca 2018 r. Wałcz Drapieżnik Radunia, Organizator : Miasto Wałcz i Koło PZW Wałcz Miasto. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Koło PZW Wałcz Miasto,

w godz. 8.00 13,00, ul. Orla 6, 78-600 Wałcz, tel. 691 769 025,

e-mail domwedkarza@wp.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 28 maja 20167-  60 zł

na konto 31132013512213061520000021

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

 

Program Zawodów:

7.30                 - Zbiórka zawodników przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu

                          ul. Chłodna 12 (MOSiR), wodowanie łodzi;

7.30-8.00        - Zgłaszanie zawodników, odprawa sędziowska;

8.00-13.00      - Zawody (powrót zawodników i zgłaszanie złowionych ryb do godz. 13.30);

13.00-14.00    - Praca komisji sędziowskiej – ważenie ryb;

14.00-15.00    - Posiłek;

15.00               - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów

 

 

 

- 21 lipca 2018 r. Czaplinek- „FESTIWAL WĘDKARSKI” , Organizator : Gmina Czaplinek i Koło PZW  w Czaplinku. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna w godz. 7.00-15.00 , ul. Rynek 1 , 78-550 Czaplinek,

tel. 0-94 3754790, e-mail lot@czaplinek.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 14 lipca 2017  - 60 zł

na konto 65858110270412073720000001

opłata po tym terminie wynosi 80 zł

 

 

- 8 września 2018r. Ińsko -  „TURNIEJ WIELKIEGO RAKA” , Organizator : Miasto Ińsko oraz Ińskie Centrum Rybactwa. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Urząd Gminy i Miasta

w godz. 7.00- 15.00, ul. Bohaterów Warszawy 38, 78-110 Ińsko,

e-mail mkupczynski@insko.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 30 sierpnia 2016 – 60 zł

na konto 11150023251223200027940000

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcy i zdobywcy tytułu „ WIELKIEGO MISTRZA ZAKONU SPINNINGOWEGO” zwolnieni są z opłat startowych na okres 3 lat.

 

 

 

 

VIII. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany między innymi za :

 

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po sygnale zakończenia.

 

2. Nie zdanie kart startowej komisji sędziowskiej w określonym terminie.

 

3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”

 

4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej

 

5. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

 

6. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników ( po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

 

7. Używanie osęki do „lądowania” ryb.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie ( kamizelka asekuracyjna, ratunkowa, koło)

 

NAGRODY:

SPRZĘT WĘDKARSKI, ROWERY TURYSTYCZNE, SILNIKI ELEKTRYCZNE DO ŁODZI, PUCHARY, ORAZ NAGRODY FINANSOWE.

 

I MIEJSCE - 1500 BRUTTO

 II MIEJSCE - 1000 BRUTTO

                                   III MIEJSCE - 500 BRUTTO