SPRZĄTANIE RADUNIA


                                                                         

 

 

CZYSZCZENIE JEZIORA RADUŃ marzec 2012

 

 

 

 

 

    Klasy II i III z Giminazjum nr 2 w Wałczu sprzątają jezioro Raduń - marzec 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 23.03.2011 r. - dziewczęta z klas III a  i III c uczestniczyły pod opieką Pana Tomasza Kinczela w sprzątaniu prawego brzegu jeziora Raduń. Zadaniem ich było zebranie wszystkich śmieci pozostawionych nad brzegiem jeziora na odcinku od Ośrodka MOSiR do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Morzycówka. Uczniowie zebrali łącznie 4 worki śmieci, wśród których przeważały plastikowe opakowania po produktach spożywczych. Utrudnieniem podczas akcji oczyszczania brzegów na wybranym od odcinku trasy był miękki i grząski grunt po zimowej odwilży. Nie przeszkodziło to jednak w realizacji przedsięwzięcia, które w Giminazjum nr 2 w Wałczu, we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim trwa juz drugi rok i przynosi wiele korzyści dla środowiska naturalnego                 Piotr Owczarek

 

...wędkarze Koła Wałcz Miasto dziękują uczennicom klas III a i III c  z Giminazjum nr 2 i ich opiekunom, za wspaniałą postawę  estetyczną i pro ekologiczną, będącą przykładem dla naszego  lokalnego środowiska.

 
TYDZIEŃ CZYSTOŚCI WÓD
 
Zebrali ponad 520 stulitrowych worków śmieci
 
W pierwszym tygodniu kwietnia wędkarze Koła PZW „Wałcz Miasto” i młodzież wałecka; po raz kolejny przystąpili do sprzątania wałeckich jezior .
 W tegorocznym porządkowaniu nadbrzeży Radunia oraz Zamkowego, uczestniczyło w sumie ponad 130 uczennic i uczniów z następujących placówek oświatowych Wałcza:
Zespoły Szkół nr 1 i nr 2, Zespoły Szkół Miejskich nr 1 i nr 2, Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 4.
Ogółem młodzież, pod nadzorem 15 ( niestety tylko ) członków Koła zebrała ponad 520 stulitrowych worków najróżniejszych śmieci, które zostały odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.  Po zakończeniu wszyscy otrzymali ciepły posiłek.
Zarząd Koła Wałcz-Miasto pragnie wyrazić serdeczne podziękowania  dyrekcjom wymienionych placówek,  jak również  opiekunom młodzieży:
 prof. prof. Jolancie Bacławskiej,  Teresie Wierzbickiej,  Lilli Morchat,  Jolancie Kalbarczyk,  Karolinie Brzeczko , Halinie Balkowskiej – Ciupa,  Waldemarowi Rogulskiemu,  Zbigniewowi Kowalczukowi,  Arkadiuszowi Brzeczko i Czesławowi Spieczyńskiemu.
Wędkarze chcą szczególnie podziękować za pomoc Wałeckiemu Towarzystwu Przewozowemu Suski – Lasocki za nieodpłatny transport uczestniczącej w akcji "czyszczenia wód" - młodzieży.