KOŁO PZW WAŁCZ-MIASTO
 

PLAN PRACY NA 2021r


 


 

Lp Przedsięwzięcie Termin realizacji Odpowiedzialny
Współuczestniczący

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO-FINANSOWA

1

POSIEDZENIA ZARZĄDU KOŁA WAŁCZ-MIASTO. Raz w miesiącu, pierwszy poniedziałek g.18.00, lub wg potrzeb PREZES

ZARZĄD

2

Prowadzenie dokumentacji finansowej koła, w tym;

-pobranie,sprzedaż i rozliczenie znaków z Biurem Okręgu, powadzenie listy wpłat i specyfikacji,

-wydawanie legitymacji i zezwoleń, prowadzenie ewidencji,

-rozliczenie z BO innych pobranych materiałów,

-sporządzanie dokumentacji finansowej; raportów kasowych,wyciągów bankowych

-dokonywanie wpłat i wypłat z kasy i konta bankowego;

-informowanie Zarządu Koła o stanie finansów Koła,

-sporządzenie preliminarza budżetowego na następny rok,

-wykonanie sprawozdania finansowego rocznego,

-rozliczenie wydatków za imprezy, zawody,zakupy, faktury


 


 


 

-cały rok

rozliczenie do końca 2021


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

wg osobnego terminarza

Skarbnik - R . Witkowski

 


 


 

 

3

Sporządzanie sprawozdań z działalności za rok;

- grupy SSR,

- zarybień,

-sekcji młodzieżowej

- sportowej, - klasyfikacji Grand Prix za 2020

-sądu koleżeńskiego,


 

Do 10.01.2021 Czł Zarządu

5

Zatwierdzenie preliminarza i planu Pracy Koła na następny rok


 

9.01.2021 ZARZĄD


 


 


 


 


 

6


 


 

Ustalenia do Walnego Zgromadzeni Sprawozdawczo-wyborczego; terminu,porządku obrad,propozycji personalnych, sposobu ogłoszenia i informacji,


 


 


 

Miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia


 


 


 

Zarząd

8

Opracowanie i przesłanie dokumentów z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego do BO Do 14 dni po terminie zgromadzenia ZARZĄD, sekretarz


 

9

Sporządzanie wniosków o odznaczenia i wyróżnienia dla członków Koła Do końca lutego Zarząd,sekretarz

10

Przyjmowanie egzaminów na kartę wędkarską wg.potrzeb Komisja Egzaminacyjna


 

11

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWWCZO – WYBORCZE KOŁA WAŁCZ-MIASTO Wg możliwości ZARZĄD


 

 
 

 


 


 

 

 

ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONA WÓD

1

Udział w zarybianiu organizowanym przez Okręg oraz ze środków własnych. Wg planu Gospodarz - T. Lisowski , J.   Michalik , członkowie zarządu


 

2

Tydzień czystości wód.

Sprzątanie zbiorników wodnych.


 

 


 


 

3

Działalność SSR- ochrona i kontrola wód . Wg potrzeb Komendant SSR członkowie


 

4

Nadzór nad leśnymi parkingami dla wędkarzy,sprzątanie i naprawa obiektów. Wg potrzeb SSR G. Bryda


 


 

1

Zgłoszenie drużyn i zawodników do zawodów okręgowych.


 

Wg potrzeb Kapitan sportowy -

R . Adamczewski


 

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAWODOW;


 

-mistrzostwa koła w dyscyplinie spławikowej


 

-mistrzostwa koła w dyscyplinie spiningowej


 

-mistrzostwa koła w dyscyplinie muchowej


 

-mistrzostwa koła podlodowe


 

-Lipień Drawy


 

-spining z łodzi – zawody towarzyskie


 

-Zawody z ok. DNIA DZIECKA


 

-DRAPIEŻNIK RADUNIA- spining z brzegu


 

-3 Zawody KERiI- ,,O złoty spławik''


 

-1 Zawody spławikowe osób niepełnosprawnych o

Puchar Starosty Wałeckiego


 


 


 

25.04.2021


 

9.05.2021


 

15.05.2021


 

21.02.2021


 

10.10.2021


 

18.07.2021


 

02.06.2021


 

13.06.2021


 

1.08.2021


 

20.06.2021


 


 

 

ZARZĄD

PRACA Z MŁODZIEŻĄ I DZIEĆMI

1

Założenie, nabór do sekcji młodzieżowej.
 


 


 

2

Współpraca z placówkami szkolnymi i wychowawczymi w organizowaniu i propagowaniu sportu wędkarskiego,ochrony wód i środowiska.
 


 


 


 


 

3

Działania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi lub organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
 


 


 


 

4

Organizacja warsztatów wędkarskich dla młodzieży.
 


 


 

5

Nawiązanie współpracy z Organizacja Harcerską.
 


 


 


 


 

 


 


 


 

 


 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI I STOWARZYSZENIAMI

1

Narada nt. dalszej działalności DOMU WĘDKARZA z władzami miasta , powiatu i Zarządu Okręgu.
 

Starosta, Burmistrz, Zarząd

2

Uaktualnienie w porozumieniu z Nadleśnictwami dróg dojazdowych do akwenów wodnych na następny rok. 1.02.2021

SSR -  G. Bryda


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 

INNE


 

Prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej. Na bieżąco

H .Stasiak


 


 

Publikacje z relacji z zawodów, dostarczenie materiałów do prasy i tv. Na bieżąco

sekretarz koła - M . Marczewski


 


 

-przeprowadzenie egzaminów na uprawnienia sędziowskie.


 

22.04.2021


 


 


 

Okręg


 


 


 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 1xkwartał


 


 

Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej. Wg potrzeb


 


 

Posiedzenia Komisji ds. Sportu. Wg potrzeb


 


 

Posiedzenie Komisji ds młodzieży. Wg potrzeb