WĘDKARZ ROKU 2018

                                               KLASYFIKACJA GENERALNA SENIORÓW                            

  

 

AKTUALNA  PUNKTACJA

I

II

   III

IV

 V

    VI

 VII

 VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XXXX      

 NAZWISKO IMIĘ

Jarosław Sienkiewicz

Hieronim Stasiak

Jerzy Michalik

Łukasz Piasecki

Tomasz Lisowski

Marek Obarski

Mariusz Nadolny

Władysław Stasiłowicz

Krzysztof Ustrzycki

Marcin Marczewski

Adamczewski Ryszard

Ryszard Witkowsk

Dawid Zaniewski

Prada Lesław

Sawicki Tomasz

Zenon Woźny

Michał Jankowski

Stanisław Kaziukajtis

Białas Łukasz

Dariusz  Chorembała

Wojciech Kowalski

Pająk Stanisław

Januźik Michał

Woźnica Dariusz

Tadeusz Korycki

Adam Biernat

Paweł Sucharsk

Bogdan Damian

Czech       Leszek        Tomasz Korycki Wojciech Serafin Danuta Kowalska

Michał Bazylewicz

Wiktor Świąder Leon Nasielczuk Dominika Jankowska Zienkowski Mateusz Wożny Zenon Kaczmarczyk Piotr Hertlib Sebastian      

SUMA  PUNKTÓW

32

28

28

21

18

16

14

12

11

10

9

9

8

6

6

6

6

5

 5

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2 2 2 2

2

2 2 2 2

2

2

2

 

   
 

 

Punktacja w poszczególnych zawodach roku 2018

 

1

Podlodowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII    
Hieronim Stasiak Łukasz Piasecki Jerzy Michalik Tomasz Lisowski Obarski Marek Witkowski Ryszard Marczewski Marcin Chorembała Dariusz Biernat Adrian          
8 7 6 5 4 3 2 2 2          

4

Spinningowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
Jarosław Sienkiewicz Łukasz Piasecki Władysław Stasiłowicz Krzysztof Ustrzycki Tomasz Korycki Ryszard Witkowski Jerzy Michalik Hieronim Stasiak Dawid Zaniewski Marcin Marczewski Tomasz Lisowski Mariusz Nadolny Wojciech Serafin Paweł Sucharski Tadeusz Korycki
8 7 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5

Muchowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        
Jarosław Sienkiewicz Jerzy Michalik Zenon Woźny Dariusz Chorembała Tomasz Lisowski Marcin Marczewski                
8 7 6 2 2 2                

6

Drapieżnik Radunia-Turniej. 3 Miast

 I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV   XV XVII XVIII
Nadolny Marisz Sienkiewicz Jarosław Stasiłowicz Władysław Ustrzycki Krzysztof Lisowski Tomasz Jankowski Michał Piasecki Łukasz Marczewski Marcin Witkowski Ryszard Michalik Jerzy Sawicki Tomasz Pająk Stanisław Zaniewski Dawid Czech Leszek Stasiak Hieronim Woźnica Dariusz Januźik Michał
8 7 6 6 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7

Spławikowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        
Hieronim Stasiak Marek Obarski Karol Dąbrowski Łukasz Białas Ryszard Adamczewski Dawid Zaniewski

Jarosław Sienkiewicz

Jerzy Michalik

Stanisław Kaziukajtis

Tomasz Lisowski

Mariusz Nadolny      
8 7 6 5 4

3

2 2 2 2

2

 

 

 

8

Muchowe Zawody Międzyklubowe

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        
                   

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

9

Spinning Towarzyskie z Łodzi

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        
Leszczyk Piotr Sienkiewicz Jarosław Prada Lesław Piasecki Łukasz Sawicki Tomasz Pająk Stanisław Stasiak Hieronim Marczewski Marcin Michalik Jerzy Witkowski Ryszard

Zienkowski Mateusz

Kaczmarczyk Piotr

Lisowski Tomasz

Jankowski Michał

Nadolny Mariusz Hertlib Sebastian Zaniewski Dawid Bogdan Damian Woźny Zenon Januźik Michał
8 7 6 5 2 2 2 2 2 2

2

2

2

2

2 2 2 2        2 2

10

Lipień Drawy

 I  II III IV V VI VII VIII IX X XI      

 

                 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

11

Puchar Lata

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        

Hieronim Stasiak

Jerzy Michalik

Marek Obarski

Ryszard Adamczewski

Wojciech Kowalski

Stanisław Kaziukajtis

Danuta Kowalska

Michał Bazylewicz

Wiktor Swiader

Leon Nasielczuk

Dominika Jankowska

 

 

 

8

7 6 5 4 3 2 2 2 2

2

 

 

 

12 Morskie Mistrzostwa Koła  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
                             
                             

*******************************************************************************************************************

 

                                                                                          WĘDKARZ ROKU 2017                                                             

 

AKTUALNA  PUNKTACJA

I

   II

III

 IV

    V

 VI

 VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX XXXI XXXII XXXIII

XXXIV

 

 NAZWISKO IMIĘ

Sienkiewicz Jarosław

Choręmbała Dariusz

Michalik Jerzy

Piasecki Łukasz

Czech Leszek

Witkowski Ryszard

Nadolny Mariusz

Hieronim Stasiak

Leszczyk Piotr

Lisowski Tomasz

Chorębała Łukasz

Kaziukajtis Stanisław

Marczewski Marcin

Leszczyk Jerzy

Stawski Bartłomiej

Adamczewski Ryszard

Stasiłowicz Władysław

Marońda Tomasz

Izdebski Jan

Burdun Piotr

Ustrzycki Krzysztof

Jaronik Marcin

Gorski Michał

Ambroży Jan

Białas Łukasz

Dąbrowski Karol

Sudoł Bartosz

Wilczyński Paweł

Jankowski Michał

Chorembała Zygmunt Dobrzański Czesław Zdun Michał Zdun Andrzej

Błoński Maciej

SUMA  PUNKTÓW

39

34

31

28

21

19

14

13

13

10

9

8

8

7

7

6

4

4

 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2 2 2

2

 

 

Punktacja w poszczególnych zawodach roku 2017

 

1

Podlodowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII    
Hieronim Stasiak Dariusz Chorembała Łukasz Piasecki Piotr Leszczyk Władysław Stasiłowicz Jarosław Sienkiewicz Bartłomiej Stawski Jerzy Michalik   Marcin Marczewski Tomasz Sawicki Piotr  Burdun Mariusz Nadolny Tomasz Lisowski  
8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2  

4

Spinningowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Nadolny Mariusz Czech  Leszek Ustrzycki Krzysztof Jaronik  Marcin Michalik Jerzy Witkowski Ryszard Górski Michał Stawski Bartłomiej Sawicki Tomasz Sienkiewicz Jarosław Piasecki Łukasz Lisowski Tomasz Choręmbała Dariusz Leszczyk Piotr
8 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5

Muchowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        
Sienkiewicz Jarosław  Chorębała Dariusz Michalik Jerzy Tomasz Marońda Łukasz Chorembała                  
8 7 6 2 2                  

6

Drapieżnik Radunia-Turniej. 3 Miast

 I  II III IV V VI VII VIII IX X XI      
Sienkiewicz Jarosław Gnoiński Tomasz Czech Leszek Lisowski Tomasz Marczewski Marcin Michalik Jerzy Nadolny Mariusz Piasecki Łukasz Sudoł Bartosz Wilczyński Paweł Błoński Maciej      
8 7 6 2 2 2 2 2 2 2 2      

7

Spławikowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        
Piasecki Łukasz Michalik Jerzy Adamczewski Ryszard Hieronim Stasiak Kaziukajtis Stanisław Sienkiewicz Jarosław

Witkowski Ryszard

Białas Łukasz

Dąbrowski Karol

Chorębała Dariusz

       
8 7 6 5 4

3

2 2 2 2

 

 

 

 

8

Muchowe Zawody Międzyklubowe

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        
nk nk nk nk nk nk nk nk nk  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

9

Spinning Towarzyskie z Łodzi

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        
Czech Leszek Chorembała Zygmunt Chorembała Dariusz Witkowski Ryszard Michalik Jerzy Piasecki Łukasz Sienkiewicz Jarosław Lesczyk Piotr Nadolny Mariusz Jankowski Michał

Lisowski Tomasz

 

 

 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

 

 

 

10

Lipień Drawy

 I  II III IV V VI VII VIII IX X XI      

Sienkiewicz Jarosław

Marczewski Marcin Zdun     Michał Zdun Andrzej Michalik Jerzy Dobrzański Czesław Witkowski Ryszard Leszczyk Piotr Chorębała Dariusz Chorębała Łukasz

Marońda Tomasz

 

 

 

8

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

 

 

 

11

Puchar Lata

 I  II III IV V VI VII VIII IX X        

Michalik Jerzy

Witkowski Ryszard Chorembała Dariusz Chorebała Łukasz Kaziukajtis Stanisław          

 

 

 

 

8

7 6 5 4          

 

 

 

 

12 Morskie Mistrzostwa Koła  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
Piasecki Łukasz Leszczyk Jerzy Chorembała Dariusz Sienkiewicz Jarosław Lisowski Tomasz Stawski Bartłomiej Witkowski Ryszard Leszczyk Piotr Jaronik Marcin Nadolny Mariusz Marczewski Marcin Stańczak Leszek Sawicki Tomasz Izdebski Jan Ambroży Jan
8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

 

 

**********************************************************************************************************

                                                                     Wędkarz Roku 2016

                                                              Klasyfikacja generalna seniorów

 

 

 

AKTUALNA  PUNKTACJA

 I

    II

III

 IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

 

 NAZWISKO IMIĘ

Jarosław sienkiewicz

Piotr Leszzczyk

Tomasz   Sawicki

Polewski Paweł

Czech Leszek 

Lisowski Tomasz

Jerzy Leszczyk

Ryszard Witkowski Łukasz Piasecki Hieronim Stasiak Stasiłowicz Władysław Łukasz Białas  Stefan   Seehaber Jerzy Michalik Jerzy  Majorczak Ryszard Adamczewski Rafał  Orlikowski Marcin    Masternak Henryk Świstun Piotr Burdun  

SUMA  PUNKTÓW

30 21 15 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 1  

   

 

                            Punktacja w poszczególnych zawodach roku 2016

 

1

Podlodowe Mistrzostwa Koła

Odwołane

2

Pstrąg Dobrzycy

Odwołane

3

Morskie Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X
Piotr Leszczyk Tomasz Sawicki Jerzy Leszczyk Łukasz Piasecki Tomasz Lisowski  Stefan   Seehaber Jerzy  Majorczak Marcin   Masternak   Henryk      Świstun Jarosław   Sienkiewicz
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4

Spinningowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X
Tomasz Sawicki Ryszard Witkowski                
6 5                

5

Muchowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X
Piotr Leszczyk Jarosław Sienkiewicz Jerzy Michalik Rafał Orlikowski            
6 5 4 3            

6

Drapieżnik Radunia-Turniej. 3 Miast

 I  II III IV V VI VII VIII IX X
Polewski Paweł Czech    Leszek                
10 9                

7

Spławikowe Mistrzostwa Koła

 I  II III IV V VI VII VIII IX X
Hieronim Stasiak Łukasz    Białas Jarosław Sienkiewicz Ryszard Adamczewski Ryszard Witkowski Burdun Piotr        
6 5 4 3 2

1

       

8

Muchowe Zawody Międzyklubowe

 I  II III IV V VI VII VIII IX X
Jarosław Sienkiewicz                  
6                  

9

Spinning Towarzyskie z Łodzi

 I  II III IV V VI VII VIII IX X
Stasiłowicz Władysław Leszczyk Piotr Sienkiewicz Jarosław Lisowski Tomasz            
6 5 4 3            

10

Lipień Drawy

 I  II III IV V VI VII VIII IX X