WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2017 r.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 149 ZG PZW

z dnia 17 września 2016 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwoty

w złotych

1

Składka członkowska

86,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4) kobiety od 60 roku życia

43,-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16,

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.

22,-

4

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.   Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 149 ZG PZW

z dnia 17 września 2016 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2017R.

 

1.   Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.   Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.   Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.   Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżką w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5.   Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6.   Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7.   System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

 

 

 

 

T A B E L A

Składek na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2017 roku

Uchwała Zarządu ON PZW Nr 8 /Z/16 z dnia   05.10.2016. r.

na podstawie § 46 pkt. 8 Statutu PZW

Lp.

Okręgowe składki na ochronę i zagospodarowanie wód i opłaty

I

 

 

 

 

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna  dla członków  PZW (wszystkie wody, wszystkie metody

Składka:  roczna podstawowa pełna okręg

Ø  odznaczonych srebrną  lub złotą  odznaką  PZW

Ø  młodzieży uczącej się ( od 16 do 24 lat)                 

Ø  emeryci i renciści, którzy ukończyli 60 lat 

Ø  odznaczonych medalem honorowym ON PZW - ulga 20% 

Ø  członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami, emeryci od 70  do 75 roku życia   

Ø  uczestnik  **

170,-

 

95,-

 

136,-

15,-

26,-

II

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna  dla członków  PZW(wody nizinne, wszystkie metody)

Składka:  roczna podstawowa niepełna okręg

Ø  odznaczonych srebrną  lub złotą  odznaką  PZW

Ø  młodzieży uczącej się ( od 16 do 24 lat)                 

Ø  emeryci i renciści, którzy ukończyli 60 lat 

Ø  odznaczonych medalem honorowym ON PZW - ulga 20% 

Ø  współmałżonkowie *

Ø  uczestnik **

Ø  jedno jezioro

Ø  jezioro Gołańcz

135,-

 

82,-

 

108,-

20,-

15,-

85,-

55,-

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód – uzupełniająca (do pełnej).

różnica ceny

III     Składka i opłata okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód

Nizinna

Górska

 

III.1.

 

 

 

 

 

Składka  dla członków  PZW

 

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  15 dni

Ø  30 dni

 

okręg

jedno jezioro

 

 

 

30,-

50,-

70,-

85,-

100,

 

25,-

40,-

50,-

65,-

75,-

 

15,-

25,-

35,-

45,-

55,-

 

III.2.

Opłata  dla  niezrzeszeni  i cudzoziemcy

·         opłata roczna

·         opłata okresowa:

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  15 dni

Ø  30 dni

 

350,-

 

60,-

70,-

80,-

90,-

110,-

 

 

 

 

 

550,-

 

80,-

90,-

100,-

160,-

270,-

1

Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską ( młodzież do 18 roku życia zwolniona z opłat egzaminacyjnych)

20,-

2

Renciści zaliczeni do dawnej I grupy  inwalidzkiej oraz emeryci powyżej75 roku życia, zwolnieni są z wnoszenia okręgowej składki na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez macierzysty Zarząd Koła.

3

Członkowie Honorowi zwolnieni są ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku § 15 pkt.2 Statutu PZW

4

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie

dostępnych całego kraju (uchwała nr 103 ZG PZW z dnia 27.09.2008 r.)

5

Wniesienie okręgowej składki stanowi podstawę do wydania zezwolenia Okręgu na połów ryb.

           

*obowiązek posiadania karty wędkarskiej przez współmałżonka.

** upoważnia do połowu ze środków pływających z osobą pełnoletnią.

Płatności składek i opłat okresowych należy dokonywać na załączonych blankietach  – link „ dowody wpłaty – zezwolenia okresowe”                   

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************

            Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 105 ZG PZW

z dnia 28 września 2015 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2016 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwoty

w złotych

1

Składka członkowska

75,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

3) mężczyźni od 65 roku życia,

4) kobiety od 60 roku życia

37,-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16,

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.

18,-

4

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.   Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 105 ZG PZW

z dnia 28 września 2015 r.

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2016 R.

 

1.   Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.   Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.   Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.   Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżką w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5.   Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6.   Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7.   System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

 

 

T A B E L A

Składek okręgowych

Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2016 roku

Uchwała Zarządu ON PZW Nr 10/Z/15 z dnia   23.09.2016. r.

na podstawie § 46 pkt. 8 Statutu PZW

 

Lp.

 

Okręgowe składki i opłaty

 

Nizinna

 

Górska

 

 

 

 

 

I

Okręgowa składka podstawowa roczna – pełna połów z brzegu i z łodzi.

Ø  okręg

Ø  jednojezioro

Ø  jez. Gołańcz (Smolary) dla członka koła PZW Gołańcz

Roczna  -  ulgowa  :

Ø  odznaczonych srebrną  lub złotą  odznaką  PZW

Ø  młodzieży uczącej się ( od 16 do 24 lat)                 

Ø  emeryci i renciści, którzy ukończyli 60 lat 

Ø  odznaczonych medalem honorowym ON PZW - ulga 20% 

Ø  Członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami, emeryci od 70 roku życia

 

 

 

135,-

85,-

55,-

 

 

82,-

 

108,-

 

10,-

 

 

 

170,-

---

---

 

 

95,-

 

136,-

 

10,-

 

II

Okręgowa składka– roczna – uczestnik   *

 

15,-

 

 

26,-

 

 

1

 

 

 

 

 

Okręgowa składka  - pełna połów z brzegu i z łodzi.

 

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  15 dni

Ø  30 dni

 

okręg

jedno jezioro

 

 

 

30,-

50,-

70,-

85,-

100,-

 

25,-

40,-

50,-

65,-

75,-

 

15,-

25,-

35,-

45,-

55,-

 

2

Opłata  okręgowa  -  niezrzeszeni  i cudzoziemcy

·         opłata roczna

·         opłata okresowa:

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  15 dni

Ø  30 dni

 

 

350,-

 

60,-

70,-

80,-

90,

110,-

 

 

550,-

 

80,-

90,-

100,-

160,-

270,-

3

Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską ( młodzież do 18 roku życia zwolniona z opłat egzaminacyjnych)

20,-

4

Renciści zaliczeni do dawnej I grupy  inwalidzkiej, zwolnieni są z wnoszenia okręgowej składki na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez macierzysty Zarząd Koła.

5

Członkowie Honorowi zwolnieni są ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku § 15 pkt.2 Statutu PZW

6

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie

dostępnych całego kraju (uchwała nr 103 ZG PZW z dnia 27.09.2008 r.)

7

Wniesienie okręgowej składki stanowi podstawę do wydania zezwolenia Okręgu na połów ryb.

           

* upoważnia do połowu ze środków pływających z osobą pełnoletnią.

 

Płatności składek i opłat okresowych należy dokonywać na załączonych blankietach.