WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2019 r.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 61/IX/2018 ZG PZW

z dnia 21 września 2018 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwoty

w złotych

1

Składka członkowska

90,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,

45,-

3

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16,

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.

22,-

4

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0,-

5

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:

1.    Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2.    Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 61/IX/2018 ZG PZW

z dnia 21 września 2018 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2019 R.

 

1.   Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.   Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.   Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.   Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżką w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5.   Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6.   Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce ochronę i zagospodarowania wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7.   System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

8.   Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenia na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym tj. od dnia1 stycznia do dnia 31 grudnia br.

9.   Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

                                                                   

                                                                            T A B E L A                                                                     

Składek na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku

Załącznik  do  Uchwała Zarządu ON PZW Nr 13/Z/18  z dnia 27.11.2018 r.

na podstawie § 47 pkt. 8 Statutu PZW

 

Lp.

Okręgowe składki na ochronę i zagospodarowanie wód i opłaty

I

 

 

 

 

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna  dla członków  PZW                (wszystkie wody, wszystkie metody)

Składka:  roczna podstawowa pełna okręg

Ø  odznaczonych srebrną  lub złotą  odznaką  PZW

Ø  młodzieży uczącej się ( od 21 do 24 lat)                 

Ø  emeryci i renciści, którzy ukończyli:  mężczyźni  65 lat

Ø  odznaczonych medalem honorowym ON PZW - ulga 20% 

Ø  członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami,   

Ø  uczestnik**  oraz młodzież szkolna do 20 roku życia

175,-

 

110,-

 

140,-

20,-

30,-

 

II

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna  dla członków  PZW         (wody nizinne, bez łodzi)

 

Składka:  roczna podstawowa niepełna okręg

Ø  odznaczonych srebrną  lub złotą  odznaką  PZW

Ø  młodzieży uczącej się ( od 21 do 24 lat)                 

Ø  emeryci i renciści, którzy ukończyli ;  mężczyźni   65 lat

Ø  odznaczonych medalem honorowym ON PZW - ulga 20% 

Ø  mężczyźni powyżej  70 roku życia i kobiety bez względu na wiek

Ø  współmałżonkowie *

Ø  uczestnik oraz młodzież szkolna do 20 roku życia

Ø  jedno jezioro

Ø  jezioro Gołańcz

145,-

 

100,-

 

115,-

39,-

25,-

15,-

100,-

70,-

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód – uzupełniająca   (do pełnej) – bez względu na posiadane ulgi.

30,-

III     Składka i opłata okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód

Niepełna

(wody nizinna bez łodzi)

Pełna

(wszystkie wody, wszystkie metody)

 

III.1.

 

 

 

 

 

Składka  dla członków  PZW

 

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  14 dni

Okręg

jedno jezioro

 

 

30,-

50,-

70,-

85,-

 

25,-

40,-

50,-

65,-

 

 

15,-

25,-

35,-

45,-

 

 

 

III.2.

Opłata  dla  niezrzeszeni  i cudzoziemcy

·         opłata roczna

·         opłata okresowa:

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  14 dni

 

440,-

 

46,-

70,-

80,-

90,-

 

 

 

 

 

 

500,-

 

56,-

90,-

100,

160,

 

 

1

Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską ( młodzież do 18 roku życia zwolniona z opłat egzaminacyjnych)

30,-

 

2

Renciści zaliczeni do dawnej I grupy  inwalidzkiej, zwolnieni są z wnoszenia okręgowej składki na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez macierzysty Zarząd Koła.

 

3

„Członek Honorowy PZW” zwolniony jest z wnoszenia składek na rzecz Związku § 15 ust.3 Statutu PZW

 

4

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie

dostępnych całego kraju       (uchwała nr 75/X/2018 ZG PZW z dnia 22.10.2018 r.)

 

5

Wniesienie okręgowej składki stanowi podstawę do wydania zezwolenia Okręgu na połów ryb.

 

*obowiązek posiadania karty wędkarskiej przez współmałżonka.

** upoważnia do połowu ze środków pływających z osobą pełnoletnią.

Płatności składek i opłat okresowych należy dokonywać na załączonych blankietach  – link „ dowody wpłaty – zezwolenia okresowe”    

     

POROZUMIENIA MIĘDZYOKRĘGOWE NA ROK 2019

 

1.    Wzajemne honorowanie składek okręgowych na wszystkie wody (nizinne

i górskie)

Jelenia Góra, Zielona Góra, Elbląg i Słupsk

            Warunkiem wędkowania jest posiadanie zezwolenia  danego Okręgu.

2.    Honorowanie składek okręgowych ON PZW Piła na wody górskie

Gorzów Wlkp. – rz. Drawa obwód rybacki nr 10 (wspólna gospodarka rybacka)

3.    Porozumienie z Okręgiem PZW Szczecin

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł; odznaczeni Złotą odznaką z wieńcami 20,00 zł,

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Szczecin w 2019 roku wynosi:

 wody nizinne – 75,00 zł, (dwie wędki lub spinning z brzegu)

 wody górskie - 93,00 zł.( na dwie wędki lub spinning z brzegu – obejmuje również wody nizinne)

 wody nizinne i górskie –20,00 zł – dla odznaczonych Złotą odznaką z wieńcami -obowiązuje wklejony znak składki Okręgu PZW Szczecin o nominale (na dwie wędki lub spinning +łódź i trolling)

Na wędkowanie z łodzi i metoda trollingową w Okręgu PZW Szczecin wymagane są odrębne zezwolenia: łódź – 60, 00 zł, trolling – 120, 00 zł. (nie dotyczy odznaczonych Złotą odznaką z wieńcami)

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

4.    Porozumienie z Okręgiem PZW Kalisz

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi: pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Kalisz w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 80,00 zł,

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

5.    Porozumienie z Okręgiem PZW Legnica

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

         - składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Legnica w 2019 roku wynosi:

 pełna (wody nizinne i górskie) – 100,00 zł,

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

 

6.    Porozumienie z Okręgiem PZW Sieradz

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

 - składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Sieradz w 2019 roku wynosi:

 pełna– 80,00 zł,  niepełna (bez środków pływających i trollingu)  - 70,00 zł.

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

7.    Porozumienie z Okręgiem PZW Częstochowa

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Częstochowa w 2019 roku wynosi:

 wody nizinne i górskie (bez trollingu) – 82,00 zł, wody nizinne (bez trollingu) – 72,00 zł.

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

 

8.    Porozumienie z Okręgiem PZW Koszalin

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Koszalin w 2019 roku wynosi:

 wody nizinne – 120,00 zł,

 wody górskie - 140,00 zł.

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

 

9.    Porozumienie z Okręgiem PZW Wałbrzych

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Wałbrzych w 2019 roku wynosi:

 pełna (wody nizinne i górskie wszystkie metody)– 100,00 zł,

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

 

10. Porozumienie z Okręgiem PZW Wrocław

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, odznaczeni Złotą odznaką z wieńcami 20,00 zł,

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Wrocław w 2019 roku wynosi:

 wody nizinne i górskie –100,00 zł, odznaczeni Złotą odznaką z wieńcami 30,00 zł,

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

11. Porozumienie z Okręgiem PZW Poznań

Okręg PZW Poznań udostępnia wędkarzom Okręgu Nadnoteckiego PZW

w Pile obwody rybackie rzeki Warty nr 7, 8, 10, obwód rybacki rzeki Wełny nr 9 oraz obwód jeziora Chojeńskie (Pustelnia) do amatorskiego połowu ryb w ramach wzajemnego honorowania składek okręgowych.

Okręg Nadnotecki PZW w Pile udostępnia wędkarzom Okręgu PZW

w Poznaniu następujące obwody rybackie: rzeki Warty - nr 9, rzeki Noteć – nr 9, rzekę Wełnę – nr 6 i 8 do amatorskiego połowu ryb w ramach wzajemnego honorowania składek okręgowych oraz zwalnia wędkarzy z prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb w/w wodach.

12. Porozumienie z Okręgiem PZW Gdański

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Gdańsk w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody)-117,00 zł.       niepełna (wody nizinne) –78,00 zł,

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

13. Porozumienie z Okręgiem PZW Bydgoszcz

Na mocy tego porozumienia Okręgi zobowiązują się do wzajemnego honorowania składek na ochronę i zagospodarowanie wód wniesionych w macierzystych okręgach (dotyczy wyłącznie składek całorocznych).

Okręg PZW w Bydgoszczy udostępnia wędkarzom Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile rzekę Noteć na odcinku: śluza Nakło – Wschód do mostu na drodze Gołańcz - Wyrzysk

Okręg Nadnotecki PZW w Pile udostępnia wędkarzom Okręgu PZW w Bydgoszczy rzekę Noteć na odcinku od mostu na drodze Gołańcz – Wyrzysk do jazu w Krostkowie, rzekę Łobzonkę od źródeł do ujścia do rzeki Noteć wraz z jej dopływem rzeką Orla (od mostu kolejowego na trasie Witosław – Mrocza w Witosławiu do ujścia do Łobzonki)

 

14. Porozumienie z Okręgiem PZW Bielsko Biała

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2019 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 110,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Bielsko Biała w 2019 roku wynosi:     

pełna (wszystkie wody)-100,00 zł.       

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących

         w macierzystym Okręgu.

 

15.           Zarząd Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile informuje, że każdy członek    Polskiego Związku Wędkarskiego po opłaceniu całorocznych składek na ochronę

i zagospodarowanie wód w swoim macierzystym okręgu może wykupić w Okręgu Nadnoteckim ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód, która w 2019 roku wynosi: niepełna (wody nizinne bez łodzi)– 100,00 zł, pełna (wszystkie wody ,wszystkie metody) – 110, 00 zł oraz zezwolenie.

         Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych zniżek.