OPŁATY ON PZW NA 2021r.

 

 

1.Rejestracja jednostek pływających według nowych zasad

Załącznik Nr 1

do uchwały nr  269/IX/2020  ZG PZW

z dnia 19  września 2020 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

Załącznik nr  2

do uchwały nr  269/IX/2020 ZG PZW

z dnia 19 września  2020 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r.

1.      Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.      Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5.      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6.      Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7.       System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8.       Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9.       Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

 

 

                                                                               T A B E L A                                                                  

Składek na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku

Załącznik  do  Uchwały Zarządu ON PZW Nr 6/Z/20 z dnia 30.10.2020 r.

na podstawie § 47 pkt. 8 Statutu PZW

 

Lp.

Okręgowe składki na ochronę i zagospodarowanie wód i opłaty

I

 

 

 

 

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna  dla członków  PZW        (wszystkie wody, wszystkie metody i spinning)

Składka:  roczna podstawowa pełna okręg

Ø  odznaczonych srebrną  lub złotą  odznaką  PZW

Ø  młodzieży uczącej się ( od 21 do 24 lat)                 

Ø  emeryci i renciści, którzy ukończyli:  mężczyźni  65 lat

Ø  odznaczonych medalem honorowym ON PZW - ulga 20% 

Ø  członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami,   

Ø  uczestnik**  oraz młodzież szkolna do 20 roku życia

180,-

 

112,-

 

144,-

22,-

30,-

 

II

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna  dla członków  PZW         (wody nizinne, bez łodzi)

 

Składka:  roczna podstawowa niepełna okręg

Ø  odznaczonych srebrną  lub złotą  odznaką  PZW

Ø  młodzieży uczącej się ( od 21 do 24 lat)                 

Ø  emeryci i renciści, którzy ukończyli ;  mężczyźni   65 lat

Ø  odznaczonych medalem honorowym ON PZW - ulga 20% 

Ø  mężczyźni powyżej  70 roku życia i kobiety bez względu na wiek

Ø  współmałżonkowie *

Ø  uczestnik oraz młodzież szkolna do 20 roku życia

Ø  jedno jezioro

Ø  jezioro Gołańcz

150,-

 

100,-

 

120,-

40,-

35,-

15,-

110,-

80,-

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód – uzupełniająca   (do pełnej) – bez względu na posiadane ulgi.

30,-

III     Składka i opłata okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód

Niepełna

(wody nizinna bez łodzi)

Pełna

(wszystkie wody, wszystkie metody

i łódź)

 

III.1.

 

 

 

 

 

Składka  dla członków  PZW

 

 

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  14 dni

Okręg

jedno jezioro

 

 

30,-

50,-

70,-

85,-

 

25,-

40,-

50,-

65,-

 

15,-

25,-

35,-

45,-

 

 

III.2.

Opłata  dla  niezrzeszeni  i cudzoziemcy

·         opłata roczna

·         opłata okresowa:

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  14 dni

 

440,-

 

46,-

70,-

80,-

90,-

 

 

 

 

 

500,-

 

56,-

90,-

100,

160,

 

1

Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską ( młodzież do 18 roku życia zwolniona z opłat egzaminacyjnych)

30,-

 

2

Renciści zaliczeni do dawnej I grupy  inwalidzkiej, zwolnieni są z wnoszenia okręgowej składki na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez macierzysty Zarząd Koła.

 

3

„Członek Honorowy PZW” zwolniony jest z wnoszenia składek na rzecz Związku § 15 ust.3 Statutu PZW

 

4

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie

dostępnych całego kraju       (uchwała nr  176/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r.)

 

5

Wniesienie okręgowej składki stanowi podstawę do wydania zezwolenia Okręgu na połów ryb.

 

*obowiązek posiadania karty wędkarskiej przez współmałżonka.

** upoważnia do połowu ze środków pływających z osobą pełnoletnią.

Płatności składek i opłat okresowych należy dokonywać na załączonych blankietach  – link „ dowody wpłaty – zezwolenia okresowe” na stronie okręgu Nadnoteckiego  http://www.pzw.org.pl/pila/cms/27764/dowody_wplat__zezwolenia_okresowe_2021-                                                                                                  

 

 

Porozumienia międzyokręgowe 2021

 

 

1.   Wzajemne honorowanie składek okręgowych na wszystkie wody (nizinne i górskie)

Elbląg, Jelenia Góra, Legnica, Słupsk, Wałbrzych, Wrocław i Zielona Góra

Warunkiem wędkowania jest posiadanie zezwolenia  danego Okręgu.

 

2.   Honorowanie składek okręgowych ON PZW Piła na wody górskie

Gorzów Wlkp. – rz. Drawa obwód rybacki nr 10 (wspólna gospodarka rybacka)

 

3.   Honorowanie składek okręgowych ON PZW Piła na rzekę Noteć w okręgu PZW Bydgoszcz na odcinku: śluza Nakło – Wschód do mostu na drodze Gołańcz – Wyrzysk.

 

4.   Honorowanie składek okręgowych ON PZW Piła w okręgu PZW Poznań na rzekę Warta nr 7, 8, 10, obwód rybacki Wełna nr 9 oraz obwód rybacki jeziora Chojeńskie (Pustelnia).

 

5.   Porozumienie z Okręgiem PZW Szczecin

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł; odznaczeni Złotą odznaką z wieńcami 22,00 zł,

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Szczecin w 2021 roku wynosi:

 wody nizinne – 75,00 zł, (dwie wędki lub spinning z brzegu)

 wody górskie - 93,00 zł.( na dwie wędki lub spinning z brzegu – obejmuje również wody nizinne)

 wody nizinne i górskie – 20,00 zł – dla odznaczonych Złotą odznaką z wieńcami -obowiązuje wklejony znak składki Okręgu PZW Szczecin o nominale (na dwie wędki lub spinning +łódź i trolling)

Na wędkowanie z łodzi i metoda trollingową w Okręgu PZW Szczecin wymagane są odrębne zezwolenia: łódź – 60,00 zł; trolling – 120, 00 zł. (nie dotyczy odznaczonych Złotą odznaką z wieńcami)

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

6.   Porozumienie z Okręgiem PZW Kalisz

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi: pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Kalisz w 2020 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 90,00 zł,

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

7.   Porozumienie z Okręgiem PZW Sieradz

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

 - składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Sieradz w 2021 roku wynosi:

 pełna – 80,00 zł, 

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

8.   Porozumienie z Okręgiem PZW Częstochowa

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Częstochowa w 2021 roku wynosi:

 wody nizinne i górskie – 90,00 zł, wody nizinne  – 80,00 zł.

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

9.   Porozumienie z Okręgiem PZW Koszalin

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Koszalin w 2021 roku wynosi:

 wody nizinne – 120,00 zł,

 wody górskie - 140,00 zł.

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

10. Porozumienie z Okręgiem PZW Bydgoszcz

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Bydgoszcz w 2021 roku wynosi:   

    wody nizinne – 100,00 zł,

    wody górskie - 125,00 zł. 

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

11. Porozumienie z Okręgiem PZW Białystok

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Białystok w 2021 roku wynosi:      

wody nizinne –  60,00 zł,

 wody górskie -  90,00 zł.       

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

12. Porozumienie z Okręgiem PZW Piotrków Trybunalski

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Piotrków Trybunalski w 2021 roku wynosi: pełna (wszystkie wody) - 80,00 zł.      

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

  

13. Porozumienie z Okręgiem PZW Ciechanów

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Ciechanów w 2021 roku wynosi:

wody nizinne –  80,00 zł,

 wody górskie - 100,00 zł.        

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

14. Porozumienie z Okręgiem PZW Kielce

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Kielce w 2021 roku wynosi:

niepełna (wszystkie wody) - 80,00 zł.       

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

15. Porozumienie z Okręgiem PZW Gdańsk

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Gdańsk w 2021 roku wynosi:        

  wody nizinne –  83,00 zł,

  wody górskie -  122,00 zł.          

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

16. Porozumienie z Okręgiem PZW Siedlce

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Siedlce w 2021 roku wynosi:         

wody nizinne – 75,00 zł,

 wody górskie - 125,00 zł.              

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

17. Porozumienie z Okręgiem PZW Biała Podlaska

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Biała Podlaska w 2021 roku wynosi:      

pełna (wszystkie wody) - 80,00 zł.       

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

18. Porozumienie z Okręgiem PZW Tarnobrzeg

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Tarnobrzeg w 2021 roku wynosi:  

pełna (wszystkie wody) - 125,00 zł oraz niepełna na rzeki 75,00 zł     

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

19. Porozumienie z Okręgiem PZW Radom

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Radom w 2021 roku wynosi:         

pełna (górska) -  120,00 zł, niepełna (wody nizinne bez łodzi) – 120,00 zł.    

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

  

20. Porozumienie z Okręgiem PZW Skierniewice

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł; niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Skierniewice w 2021 roku wynosi:     

pełna (górska)  - 68,00 zł

niepełna (wody nizinne) - 68,00 zł.       

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

  

21. Porozumienie z Okręgiem PZW Toruń

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Toruń w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody)-150,00 zł.

Nie stosuje się w tym przypadku żadnych innych ulg i zniżek obowiązujących w macierzystym Okręgu.

 

22. Porozumienie z Okręgiem PZW Tarnów

Na mocy tego porozumienia wędkarze obydwu okręgów będą mogli wędkować na preferencyjnych warunkach – składka ulgowa na wody nizinne lub górskie.

Prawo do wędkowania nabywają członkowie Okręgu po wykupieniu rocznej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód:

- składka ulgowa na rzecz Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku wynosi:

pełna (wszystkie wody, wszystkie metody) – 112,00 zł, niepełna (wody nizinne, bez łodzi) – 100,00 zł

- składka ulgowa na rzecz Okręgu PZW Tarnów w 2021 roku wynosi:

************************************************************************************************************

 

Rejestracja jednostek pływających według nowych zasad

 

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Nowe regulacje wprowadzają wiele zmian w dotychczasowych przepisach. 

Jedną z istotnych zmian jest brak konieczności rejestracji jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, przeznaczonych do połowu amatorskiego ryb.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości co najmniej 7,5 m lub o mocy silnika co najmniej 15 kW.

Mniejsze jednostki można rejestrować na wniosek właściciela.

 

Jakie jednostki należy zarejestrować?

 
Rejestowac należy:

 

Mam już zarejestrowaną jednostkę, czy muszę coś robić?

 
Osoby, które posiadają zarejestrowane wyżej wymienione jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

 

Gdzie należy zarejestrować jednostkę pływającą?

 
W Starostwie Powiatowym w Wałczu

 

 

Terminy rejestracji

 

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego, w terminie:

Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.

Jakich jednostek nie trzeba rejestrować?

 
Nie podlegają obowiązkowej rejestracji:

UWAGA

Jednostki pływające o długości do 24 m, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji, mogą być zarejestrowane na wniosek właściciela.

 

 

Opłaty

 
Wysokość opłat związanych z rejestracją jednostek pływających:

 

System Reja24

 

Reja24  jest internetowym, ogólnopolskim rejestrem małych jednostek. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Urząd Morski w Szczecinie.

Osoba rejestrująca jednostkę pływającą otrzyma wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzanie do rejestru REJA24 różnych informacji mających na celu zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych. Dane te są dostępne dla służb ratowniczych.

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i jest rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

https://interesant.reja24.gov.pl/login