REGULAMIN

SPINNINGOWEGO TURNIEJU TRZECH MIAST

 

 

HERBY.jpg

KOMUNIKAT

 

W dniu 10 września 2017r. odbędą się zawody spinningowe w ramach Turnieju 3 Miast:
                                 „DRAPIEŻNIK RADUNIA 2017”

Organizatorem zawodów jest Urząd Miasta Wałcz i Koło PZW Wałcz Miasto
Zawody zaliczane są do klasyfikacji Grand Prix Okręgu Nadnoteckiego i III tury Turnieju Trzech Miast.
Opłata startowa wynosi 50 zł od osoby, którą należy wpłacić do dnia 30.08.2017r. na konto nr:
                                             
31 1320 1351 2213 0615 2000 0021

 

Opłata po wyznaczonym terminie wynosić będzie 60 zł.

Zawody zostaną rozegrane w kategorii OPEN zaliczanej do Spinningowego Turnieju Trzech Miast.
Zawodnicy mogą łowić z łodzi i z brzegu.

-klasyfikacja zaliczana do GRAND PRIX Okręgu będzie obowiązywała zawodników łowiących z brzegu.

 

Program Zawodów:

7.30                 - Zbiórka zawodników przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu

                          ul. Chłodna 12 (MOSiR), wodowanie łodzi;

7.30-8.00        - Zgłaszanie zawodników, odprawa sędziowska;

8.00-13.00      - Zawody (powrót zawodników i zgłaszanie złowionych ryb do godz. 13.30);

13.00-14.00    - Praca komisji sędziowskiej – ważenie ryb;

14.00-15.00    - Posiłek;

15.00               - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.

 

UWAGI:

Zawody rozgrywane są z brzegu i z łodzi na jeziorze Raduń Duży, dopuszcza się brodzenie w spodniobutach.

Ryby złowione w zawodach: szczupak, sandacz – 50 cm 2 szt. łącznie, okoń – 20 cm 5 szt.
Łącznie, wymienione gatunki ryb mogą stanowić „komplety mieszane”, ogólna ilość złowionych przez zawodników ryb nie może przekroczyć 5 szt.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 691-769-025 lub 602-659-461.

 

Organizatorzy

 

 

 

 

 

REGULAMIN

SPINNINGOWEGO TURNIEJU TRZECH MIAST

 

 

 

I. Postanowienia ogólne.

        

         To już dziewiąta edycja „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”, którego gospodarzami są  Czaplinek, Ińsko i Wałcz. Każda z imprez wchodzących w cykl turnieju stanowi osobne przedsięwzięcie, a w trakcie ich rozgrywania będą obowiązywać zasady łowienia i punktacji zgodnie z załącznikami i komunikatami, które będą publikowane przez organizatorów poszczególnych imprez.

Zdobywane w poszczególnych zawodach punkty, po podsumowaniu wyłonią zwycięzcę całego cyklu, który otrzyma tytuł „ Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego” wraz z nagrodą główną, którą jest wyjazd studyjny do Brukseli wraz z osobą towarzyszącą, ufundowaną przez Profesora Bogusława Liberadzkiego          V-ce Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

 

II. Organizatorzy:

        

         -Gmina Czaplinek

         -Koło PZW w Czaplinku

          -Gmina Ińsko

         -Ińskie Centrum Rybactwa

          -Gmina Miejska Wałcz

         -Koło PZW Wałcz Miasto

        

 

III. Patronat medialny całego cyklu:

 

         - Redakcja Wiadomości Wędkarskie

 

IV. Miejsce i terminy poszczególnych zawodów:

 

         - 3 czerwca 2017r. – Czaplinek „Festiwal Wędkarski”                                               - 1 lipca 2017r.- Ińsko „Turniej Wielkiego Raka”

         - 10 września 2017r. – Wałcz „Drapieżnik Radunia”

 

 

Miejsca odbywania się zawodów określają komunikaty (regulaminy) stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

 

V. Postanowienia ogólne:

 

1. Każde z zawodów wchodzących w cykl zawodów pod wspólna nazwą „Spinningowy Turniej Trzech Miast” stanowi osobne przedsięwzięcie, jednak zdobywane w nich punkty po podsumowaniu wyłonią zwycięzców całego cyklu oraz zdobywcę nagrody głównej. Nad całością „Spinningowego Turnieju Trzech Miast” patronat medialny obejmuje Redakcja „Wiadomości Wędkarskich”

 

2. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Po podliczeniu wyników zawodów każdy z zawodników otrzymuje 1 punkt za zdobyte miejsce według zasady- I miejsce = 1 punkt, X miejsce = 10 punktów. Zawodnik, który nie złowił ryby w czasie zawodów otrzymuje tyle punktów , ilu zawodników zostało sklasyfikowanych w danych zawodach, plus 1 punkt. Taką samą liczbę punktów otrzymuje zawodnik, który nie stawił się na jedną z tur zawodów ( bez względu na przyczynę), a chciałby uczestniczyć w klasyfikacji ogólnej „ Spinningowego Turnieju Trzech Miast”.

 

3.Suma punktów zdobytych w klasyfikacji indywidualnej stanowi podstawę do wyłonienia zwycięzcy. W sytuacji , gdyby suma punktów pokrywała by się w przypadku dwóch lub więcej zawodników, o pierwszeństwie zadecyduje większa waga ryby złowionej w ostatnich zawodach.

 

4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu są komunikaty poszczególnych zawodów z Czaplinka, Ińska i Wałcza.

 

VI. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania:

 

1. W zawodach z cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

 

2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów.

 

3. Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Używane w zawodach wędki, przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R.  Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

 

4. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych : szczupak, sandacz, okoń i sum.

 

5. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin ( powinien być jednakowy we wszystkich zawodach organizowanych w cyklu „ Spinningowego Turnieju Trzech Miast”).

 

 

 

6. Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie na wybrane miejsce

- drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów

 

7. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów  pomiędzy łodziami  ( za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może zostać zmniejszona).

 

8. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych ( np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi) . Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy zgodnie z regulaminem.

 

9. Zawody rozgrywane są na martwej rybie.

 

10. Organizatorzy poszczególnych zawodów powinni zapewnić 5 sędziów + po jednym sędzim z miast partnerskich. W czasie odprawy należy podać sposób komunikowania się zawodników z sędziami np. numer telefonu sędziego.

 

11. Do obliczenia punktów przyjmuje się zasadę 1 gram – 1 punkt.

 

 

W zawodach decyduje waga ogólna złowionych ryb wymiarowych.

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

 

Organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczanych do klasyfikacji:

- szczupak – 50 cm

- sandacz – 50 cm

- sum – 70 cm

- okoń – 20 cm

 

12.W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 30 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem zawodów.

 

 

13. Łodzie mogą być wyposażone w silniki o mocy do 10 km ( organizator  ustala możliwość używania silników spalinowych lub elektrycznych).

 

VII. Zgłoszenia i opłaty zgodnie z komunikatami poszczególnych zawodów :

- 3 czerwca 2017 r. Czaplinek- „FESTIWAL WĘDKARSKI” , Organizator : Gmina Czaplinek i Koło PZW  w Czaplinku. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna w godz. 7.00-15.00 , ul. Rynek 1 , 78-550 Czaplinek,

tel. 0-94 3754790, e-mail lot@czaplinek.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 25 maj 2017  - 60 zł

na konto 65858110270412073720000001

opłata po tym terminie wynosi 80 zł

 

 

- 1 lipca 2017r. Ińsko -  „TURNIEJ WIELKIEGO RAKA” , Organizator : Miasto Ińsko oraz Ińskie Centrum Rybactwa. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Urząd Gminy i Miasta

w godz. 7.00- 15.00, ul. Bohaterów Warszawy 38, 78-110 Ińsko,

e-mail mkupczynski@insko.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 23 czerwca 2016 – 60 zł

na konto 12 9375 1041 5007 4011 2000 0010

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

 

 

- 10  września 2017 r. Wałcz „Drapieżnik Radunia”, Organizator : Miasto Wałcz i Koło PZW Wałcz Miasto. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Koło PZW Wałcz Miasto,

w godz. 8.00 – 18,00, ul. Orla 6, 78-600 Wałcz, tel. 691 769 025,

e-mail domwedkarza@wp.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 30 sierpnia 20167-  60 zł

na konto 31132013512213061520000021

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

 

 

Zwycięzcy i zdobywcy tytułu „ WIELKIEGO MISTRZA ZAKONU SPINNINGOWEGO” zwolnieni są z opłat startowych.

 

 

 

 

 

 

VIII. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany między innymi za :

 

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

 

2. Nie zdanie kart startowej komisji sędziowskiej w określonym terminie.

 

3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”

 

4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej

 

5. Łowienie w innym niż wyznaczonym w odprawie sektorze

 

6. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

 

7. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników ( po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

 

8. Używanie osęki do „lądowania” ryb.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie ( kamizelka asekuracyjna, ratunkowa, koło)

 

NAGRODY:

SPRZĘT WĘDKARSKI, ROWERY TURYSTYCZNE, SILNIKI ELEKTRYCZNE DO ŁODZI, PUCHARY  itp.

 

 *******************************************************************************************************************************************

 

 

 

Program zawodów

 

 

 

I. Postanowienia ogólne.

        

        To już ósma edycja „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”, którego gospodarzami są Wałcz, Ińsko i Czaplinek. Każda z imprez wchodzących w cykl turnieju stanowi osobne przedsięwzięcie, a w trakcie ich rozgrywania będą obowiązywać zasady łowienia i punktacji zgodnie z załącznikami i komunikatami, które będą publikowane przez organizatorów poszczególnych imprez.

Zdobywane w poszczególnych zawodach punkty, po podsumowaniu wyłonią zwycięzcę całego cyklu, który otrzyma tytuł „ Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego” wraz z nagrodą główną, którą jest wyjazd studyjny do Brukseli wraz z osobą towarzyszącą, ufundowaną przez Profesora Bogusława Liberadzkiego Posła do Parlamentu Europejskiego.

 

II. Organizatorzy:

        

         -Gmina Czaplinek

         -Koło PZW w Czaplinku

         -Gmina Miejska Wałcz

         -Koło PZW Wałcz Miasto

         -Gmina Ińsko

         -Ińskie Centrum Rybactwa

 

III. Patronat medialny całego cyklu:

 

         - Wiadomości Wędkarskie

 

IV. Miejsce i terminy poszczególnych zawodów:

 

         - 19 czerwca – Wałcz „Drapieżnik Radunia”

         - 9 lipiec- Ińsko „Turniej Wielkiego Raka”

         - 17 wrzesień – Czaplinek „Festiwal Wędkarski”

Miejsca odbywania się zawodów określają komunikaty (regulaminy) stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

V. Postanowienia ogólne:

 

1. Każde z zawodów wchodzących w cykl zawodów pod wspólna nazwą „Spinningowy Turniej Trzech Miast” stanowi osobne przedsięwzięcie, jednak zdobywane w nich punkty po podsumowaniu wyłonią zwycięzców całego cyklu oraz zdobywcę nagrody głównej. Nad całością „Spinningowego Turnieju Trzech Miast” patronat medialny obejmuje Redakcja „Wiadomości Wędkarskie”

 

2. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Po podliczeniu wyników zawodów każdy z zawodników otrzymuje 1 punkt za zdobyte miejsce według zasady- I miejsce = 1 punkt, X miejsce = 10 punktów. Zawodnik, który nie złowił ryby w czasie zawodów otrzymuje tyle punktów , ilu zawodników zostało sklasyfikowanych w danych zawodach, plus 1 punkt. Taką samą liczbę punktów otrzymuje zawodnik, który nie stawił się na jedną z tur zawodów ( bez względu na przyczynę), a chciałby uczestniczyć w klasyfikacji ogólnej „ Spinningowego Turnieju Trzech Miast”.

 

3.Suma punktów zdobytych w klasyfikacji indywidualnej stanowi podstawę do wyłonienia zwycięzcy. W sytuacji , gdyby suma punktów pokrywała się w przypadku dwóch lub więcej zawodników, o pierwszeństwie zadecyduje większa waga ryby złowionej w ostatnich zawodach.

 

4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu są komunikaty poszczególnych zawodów z Wałcza, Ińska i Czaplinka.

 

VI. Postanowienia dotyczące regulaminu wędkowania:

 

1. W zawodach z cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

 

2. Zawody rozgrywane będą z łódek uczestników, które organizator dopuści do zawodów. Zapis ten nie dotyczy zawodów w Wałczu ( łowienie z brzegu)

 

3. Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Używane w zawodach wędki, przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki.

 

4. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych : szczupak, sandacz, okoń i sum.

 

5. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin ( powinien być jednakowy we wszystkich zawodach organizowanych w cyklu „ Spinningowego Turnieju Trzech Miast”).

 

 

 

6. Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie na wybrane miejsce

- drugi sygnał – oznacza zakończenie zawodów

 

7. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić co najmniej 50 metrów  pomiędzy łodziami  ( za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może zostać zmniejszona) oraz 25 metrów dla zawodów z brzegu.

 

8. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych ( np. przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi) . Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy zgodnie z regulaminem.

 

9. Zawody rozgrywane są na martwej rybie.

 

10. Organizatorzy poszczególnych zawodów powinni zapewnić 5 sędziów + po jednym sędzim z miast partnerskich. W czasie odprawy należy podać sposób komunikowania się zawodników z sędziami np. numer telefonu sędziego.

 

11. Do obliczenia punktów przyjmuje się zasadę 1 gram – 1 punkt.

 

 

W zawodach decyduje waga ogólna złowionych ryb wymiarowych.

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

 

Organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczanych do klasyfikacji:

- szczupak – 50 cm

- sandacz – 50 cm

- sum – 70 cm

- okoń – 20 cm

 

12.W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołanie do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie mierzenia złowionych ryb, ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 30 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników. Odwołania rozpatruje komisja sędziowska w porozumieniu z organizatorem zawodów.

 

 

13. Łodzie mogą być wyposażone w silniki o mocy do 10 km ( organizator ustala możliwość używania silników spalinowych lub elektrycznych) Zapis nie dotyczy zawodów w Wałczu.

 

 

VII. Zgłoszenia i opłaty zgodnie z komunikatami poszczególnych zawodów :

 

- 19 czerwca 2016 r. Wałcz - „ DRAPIEŻNIK RADUNIA”, Organizator : Miasto Wałcz i koło PZW Wałcz Miasto. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez koło PZW Wałcz Miasto,

w godz. 8.00 – 18,00, ul. Orla 6, 78-600 Wałcz, tel. 691 769 025,

e-mail domwedkarza@wp.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 31 maja 2016 -  60 zł

na konto 31132013512213061520000021

po tym terminie opłata wynosi 80 zł\

Opłaty dla zawodników biorących udział w GP Okregu Nadnoteckiego w spinningu  - zgodnie z uchwałą Kapitanatu Sportowego Okregu

  

- 9 lipiec 2016r. Ińsko -  „TURNIEJ WIELKIEGO RAKA” , Organizator : Miasto Ińsko oraz Ińskie Centrum Rybactwa. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Urząd Gminy i Miasta

w godz. 7.00- 15.00, ul. Bohaterów Warszawy 38, 78-110 Ińsko,

e-mail mkupczynski@insko.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 5 lipca 2016 – 60 zł

na konto 11150023251223200027940000

po tym terminie opłata wynosi 80 zł

 

 

- 17wrzesień 2016 r. Czaplinek- „FESTIWAL WĘDKARSKI” , Organizator : Gmina Czaplinek i koło PZW  w Czaplinku. Szczegółowe informacje na temat zawodów i zgłoszenia uczestników przyjmowane będą przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna w godz. 7.00-15.00 , ul. Rynek 1 , 78-550 Czaplinek,

tel. 0-94 3754790, e-mail lot@czaplinek.pl

 

OPŁATA ZA ZAWODY do 5 września  - 60 zł

na konto 65858110270412073720000001

opłata po tym terminie wynosi 80 zł

 

 

 

Zwycięzcy i zdobywcy tytułu „ WIELKIEGO MISTRZA ZAKONU SPINNINGOWEGO” zwolnieni są z opłat startowych.

 

 

 

 

 

 

VIII. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany między innymi za :

 

1. Wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.

 

2. Nie zdanie kart startowej komisji sędziowskiej w określonym terminie.

 

3. Łowienie podczas przemieszczania się łodzi na nowe stanowisko, tzw. „trolling”

 

4. Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej

 

5. Łowienie w innym niż wyznaczonym w odprawie sektorze

 

6. Stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

 

7. Za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników ( po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

 

8. Używanie osęki do „lądowania” ryb.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

Każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie ( kamizelka asekuracyjna, ratunkowa, koło)

 

NAGRODY:

SPRZĘT WĘDKARSKI, ROWERY TURYSTYCZNE, SILNIKI ELEKTRYCZNE DO ŁODZI, PUCHARY  itp.