KOŁO PZW WAŁCZ- MIASTO  informuje,  że w dniu 9.06.2019 r. odbędą się zawody spinningowe

„DRAPIEŻNIK  RADUNIA 2019”

zaliczane do punktacji  „GP” Okręgu.

Zawody rozegrane zostaną w WAŁCZU na jez. RADUŃ - zbiórka na płw. STRĄCZNO i odbywać się będą zgodnie z Regulaminem Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym ON PZW.

Opłata startowa od zawodnika wynosi 35 zł, którą należy wpłacić na konto

ON PZW Piła Bank Pocztowy S.A. O/ Piła

nr 31 13201351 221306152000 0021

do dnia  6.06.2019 r. wraz ze zgłoszeniem imiennym  tel. 793 890 682  lub e-mail: domwedkarza@wp.pl

Wpłata startowego wyłącznie na konto.

 

Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska, imienia, nazwy drużyny uczestnika, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach i filmach z zawodów.

 

PROGRAM    ZAWODÓW

 

    7:30        -         8;00      zbiórka, sprawdzenie listy startowej, sprawy organizacyjne,

    8:00        -        14:00    Z A W O D Y 

  14:00        -        14:30    ważenie ryb, obliczanie wyników

  14:30        -        15:00     posiłek

  15:30   -        oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów

 

Ryby łowione w zawodach

Wprowadza się wymiar ochronny i limit ilościowy połowu:

- okonia -  5 szt. -  wymiar ochronny do  20 cm,

- szczupaka,sandacza, suma /łącznie/ - 2 szt. z zachowaniem wymiarów w    poszczególnych gatunkach  wynikających z R.A.P.R,

Ogólna ilość złowionych ryb, nie może przekraczać  5 szt.

Wymienione gatunki ryb  mogą stanowić komplety mieszane.

    • Nie obowiązują limity wagowe,

 

Punktacja

Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.

Tytułem premii za złowienie limitu ryb zawodnik otrzymuje 5  punktów za każdą minutę do czasu zakończenia tury zawodów od czasu zgłoszenia odnotowanego przez komisję sędziowską:

Wynik zawodnika stanowi suma punktów za wagę i premię.

 

Organizatorzy wyrażają zgodę na brodzenie do wysokości butów biodrowych.

 

Uwaga:   

    • Organizator zastrzega prawo zmian w programie minutowym zawodów.

    • W ramach startowego organizator zapewnia :  od  1 do 6 m-ca puchary, puchar za największą rybę, nagrody rzeczowe, dyplomy, puchar dla najmłodszego i najstarszego zawodnika z rybą  oraz posiłek i napoje.