WYKAZ WŁADZ KOŁA PZW WAŁCZ - MIASTO           
UL. ORLA  3   78600 Wałcz  Tel.672584629

L.P.

Nazwisko imię

Funkcja

Numery telefonów

Służbowy

Prywatny

Komórkowy

1

Kaczorowski Tadeusz

Prezes

672584629

 

691769025

2

Chorębała Dariusz

Vice prezes

 

 

 

3

Witkowski Ryszard

skarbnik

 

 

 

4

Marczewski Marcin

Sekretarz

 

 

 

5

Lisowski Tomasz

Gospodarz Koła

 

 

 

6

Bryda Grzegorz

Kom.straz.SSR

 

 

 

7

Adamczewski Ryszard

Kapt. sport

 

 

 

8

Michalik Jerzy

Czł- zaryb.

 

 

 

9

Obermajer Ireneusz

Czł- zaryb.

 

 

 

10

Kaziukajtis Stanisław

Czł-org .impr.

 

 

 

11

Rezygnacja z dn 28,04 2021

Czł-media

 

 

 

12

Piasecki Łukasz

Czł-sport

 

 

 

13

Sienkiewicz Jarosław

Czł-sport

 

 

 

14

Dąbrowski Karol

Czł-sport

 

 

 

15

Obarski Marek

Czł-sport

 

 

 

Komisja Rewizyjna

1

 

Przew.

 

 

 

2

 

Z-ca przew.

 

 

 

3

 

Sekretarz

 

 

 

Sąd Koleżeński

1

         

2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

   

Administracja strony internetowej

 

Od 28.04.21 - ZARZĄD KOŁA

*****************************************************************************************************************************************

Zespół do spraw sportu

1. Ryszard Adamczewski

2. Jarosław Sienkiewicz

3.Obermajer Ireneusz Ireneusz*****************************************************************************************************************************************

Zespół do spraw pracy z młodzieżą

 

1.Adamczewski Ryszard (przew.)

2.Dariusz Chorembała

3.Łukasz Chorembała

***********************************************************************************************************************************************************

Zespół do spraw organizacyjnych

 

 

1. Stanisław Kaziukajtis (przew.)

2. Tomasz Lisowski

3. Mariusz Nadolny

***********************************************************************************************************************************************************

Zespół  do spraw zarybień

1. Jerzy Michalik (przew.)

2. Rzepka Zbigniew

***********************************************************************************************************************************************************

Delegaci na  Zjazd Okręgu Nadnoteckiego

 

1. Kaczorowski Tadeusz

2. Kowalski Alfred

3. Chorembała Dariusz

4. Hamulski Jerzy

5. Michalik Jerzy (zast.)

*******************************************************************************************************************************************

Komisja Egzaminacyjna na Kartę Wędkarską

 

1. Tadeusz Kaczorowski (przew.)

2. Chorębała Dariusz

3. Ryszard Witkowski

4. Obermajer Ireneusz

*******************************************************************************************************************************************

Społeczna Straż Rybacka

 

1. Bryda Grzegorz -Komendant